Erasmus+ 2018-2020

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Jak a proč to celé vzniklo?

Ve školním roce 2018/19 jsme získali dvouletý grant na podporu vzdělávacího projektu ERAMUS+.  Našimi partnery jsou 4 zahraniční školy – z Itálie, Bulharska, Turecka a Portugalska. Čeká nás 6 vzájemných setkání ve školách našich partnerů, poznáme však nejen školy a školské systémy zahraničních škol, ale také města, odkud partneři pocházejí, kulturu a život v daných zemích. V Portugalsku a Itálii poznáme také rodiny studentů, protože se bude v rodinách bydlet. Projekt nese název Efektivní komunikace a je zaregistrován jako „Effective Communication – Communication Skills“ (Submission ID: 1480359)
2018-1-CZ01-KA229-048217.

Náš projekt můžete sledovat na FB, na Common Calendar, eTwinningu a youtube kanálu školy. Výstupy ze setkání jsou v příloze.

Průběh projektu

První setkání učitelů proběhlo v Praze v naší škole od 18. 11. do 24. 11. 2018. Učitelé z jednotlivých partnerských škol během tří dnů připravili realizaci celého projektu, projednali hlavní úkoly, naplánovali strategii činností a způsoby spolupráce. Poznali při cestách městem i při výletu do Plzně krásu naší země, a i když počasí bylo velmi chladné, první setkání bylo velmi příjemné a inspirativní. Velkým bonusem byla přednáška s následnou besedou, na níž vystoupila bývalá studentka ŠMVV Praha paní Margareta Křížováhttps://margaretakrizova.com/.

Margareta Křížová byla investorkou ve čtvrté řadě pořadu České televize Den D a působí jako business mentorka začínajících podnikatelů. V současné době moderuje pořad Podnikání od A do ZET na rádiu ZET. Účastní se jako porotce podnikatelských soutěží, pořádá workshopy a semináře a je speakerem na konferencích.

V příloze naleznete výstupy z prvního setkání, program a fotografie.

V období od 31. 3. do 6. 4. 2019 proběhlo partnerské setkání škol zapojených do projektu v Portugalsku. Tématem setkání byla VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE. Partnerské školy představily své školské systémy, země, školy a hlavní téma setkání. Zážitkem bylo SILENCE THEATRE – vystoupení žáků partnerské portugalské školy založené na pantomimickém ztvárnění příběhu. Studenti i učitelé poznali krásná města, jako bylo Porto, Aveiro, Coimbra, setkali se se starosty měst, poznali komunitu rodičů školy i pohostinnost hostitelů.
Zde zpětná vazba některých našich studentů – účastníků projektu:
„ERASMUS+, projekt, který podle mého názoru dává smysl… Začnu od nejlepšího, od rodiny, ve které jsem bydlel. Ta mi bude chybět ze všeho nejvíc, nahlédl jsem do jejich každodenního života a cítil jsem se vítán. Jsem jim vděčný. … jsem pyšný na práci, kterou odvedl náš tým…“ MK, 2.roč.
„ERASMUS+ mi dal opravdu hodně. Hlavně po komunikační stránce v angličtině. Překvapilo mě, že mám tak dobrou slovní zásobu, že se nebojím zůstat v rodině, která mluví portugalsky… jsem ráda, že jsem měla tu jedinečnou příležitost vycestovat z ČR za poznáním jiné kultury a zlepšení mluvnických dovedností.“ BT, 2.roč.
„Pro mě to byla nezapomenutelná zkušenost, ze které mám spoustu nových přátel, se kterými jsem v kontaktu doteď. Prospělo mi mluvit celý týden anglicky, rozšířilo mi to slovní zásobu i vylepšilo komunikační dovednosti. Tenhle projekt mi přijde strašně zajímavý hlavně kvůli tomu, že poznáš zblízka nové kultury, národy, tradice a hlavně lidi…“ NM, 2.roč.

Ve dnech 21. 10. – 25. 10. 2019 proběhlo ve městě Ardesen v Turecku další setkání partnerských škol projektu – konkrétně školy bulharské, české, portugalské a turecké. Během týdne se studenti a učitelé zapojení do projektu věnovali podrobně tématu BARIÉRY V KOMUNIKACI. Vznikl také krásný song jako hymna projektu, turečtí studenti na motivy známé písně vytvořili svou vlastní a společně ji pak celý tým projektu nazpíval. Dalším úkolem projektu bylo vytvoření BOXU ZPRÁV obsahujícím poselství pro téma komunikace. Tento box se s námi podívá do dalších zemí projektu, Bulharska a Itálie, které navštíví účastníci projektu v listopadu a na konci školního roku 2019/20. Už se těšíme na poselství, která se nám podaří v MESSAGE BOXU nashromáždit.

V příloze naleznete e-report z prvního roku projektu, report ze setkání v Turecku a také naši hymnu projektu.

 

 

V termínu od 25. do 29.11.2019 proběhlo další setkání partnerských škol v Bulharsku. Tématem setkání byly DIGITÁLNÍ KOMPETENCE a za tímto účelem naši studenti vytvořili krásný film o některých památkách Prahy, tzv. DIGITAL STORY. Report i film najdete v příloze.

Díky pandemii koronaviru jsme naše poslední setkání, které mělo proběhnout v Itálii, odložili a setkali se při virtuální mobilitě v termínu od 7. 6. do 11. 6.2021. Na programu bylo téma Vizuální komunikace. Setkání se podařilo a jako úspěšné ho hodnotila také kontrola z Domu zahraniční spolupráce, která našemu virtuálnímu setkání byla přítomna.