Školní poradenské pracoviště

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Školní poradenské pracoviště

V našem týmu jsou pro studenty připravení také podporující odborníci a to po celou dobu studia. Pomáhají předcházet různým nesnázím ve škole a v životě. Jsou k dispozici i pro rodiče a učitelé.

Klinický logoped a terapeut se zaměřením na rodinný systém

 

Její terapie jsou zaměřeny na ty, kteří mají potíže s dorozumíváním se, a to buď kvůli fyzickým, emocionálním nebo sociálním výzvám:

  • Komunikace a konflikty: terapie se často zaměřuje na zlepšení komunikace mezi členy rodiny a na řešení konfliktů mezi nimi. V rámci rodin lze následně lépe porozumět potřebám a emocím jednotlivých členů.
  • Identifikace rolí: terapie je nápomocná rozpoznat a chápat role, které mají jednotlivci v rámci svého rodinného systému. Předmětem změny je pak rozpoznat zmatení těchto rolí, které může jedinci pomoci se správným zařazením do systému.
  • Terapie rodu: může být užitečná při řešení široké škály problémů, včetně vztahových konfliktů, závislostí, depresí a dalších.

Více na www.diatekom.cz

Školní preventivní tým