Finance, business a světová ekonomika

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Ekonomická diplomacie, Svět financí, Ekonomika a podnikání, Marketingová komunikace a management, Právo, Základy účetnictví, Evropské integrace, Rétorika, Základy psychologie a sociologie
Výuka v angličtině
Ekonomická terminologie v angličtině, Business korespondence v angličtině a dalším cizím jazyce

Co se naučíš?

 

 • Pronikneš do světa mezinárodních financí
 • Seznámíš se s rolí mezinárodních finančních institucí
 • Poznáš zákonitosti vývoje finančního trhu a obchodního práva
 • Ovládneš postupy vedoucí k maximalizaci zisku
 • Dokážeš komunikovat v cizích jazycích ekonomickou terminologií
 • Naučíš se prakticky realizovat vlastní podnikatelské projekty
 • Dokážeš profesionálně prezentovat, argumentovat a vyjednávat

Kde se uplatníš?

 • V bankovním sektoru a obchodě
 • V mezinárodních finančních institucích
 • V ekonomických odborech státní správy a samosprávy
 • V privátní podnikatelské sféře či ve vlastním podnikání
 • V marketingu a product managementu
 • V dalším studiu na vysoké škole se zaměřením na ekonomiku a právo

 

Jedinečný projekt

Studentské společnosti

Na co se můžeš těšit?

 • Osobně si vyzkoušíš podnikání od založení firmy (studentské společnosti) přes její fungování a udržení až po její likvidaci
 • Budeš moci realizovat své nápady
 • Budeš se podílet na organizaci

Odborná praxe