Novinky

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Podmínky osobní přítomnosti uchazečů na přijímacích zkouškách vzhledem ke COVID-19

Podmínky osobní přítomnosti uchazečů na přijímacích zkouškách vzhledem k pandemii COVID-19 najdete zde....

Přečíst více

Přednáška Dr. Evy Filipi na téma „Práce diplomata v rozbouřené Sýrii“ – termín přesunut na 22. 4. 2021

Jaký byl dosavadní vývoj syrské občanské války? Které strany sporu můžeme nalézt v této téměř desetileté válce? Co obnáší práce diplomata v arabské zemi zmítané válkou? Více informací naleznete uvnitř článku.

Přečíst více

Provoz škol 29. 3. – 11. 4. 2021

Na základě krizového opatření MŠMT ze dne 26. 3. 2021 se pokračuje v dosavadním režimu distanční výuky ve všech ročních SŠ.

Přečíst více

Změny v termínech maturitních zkoušek

Termínový kalendář MZ 2021 (po úpravě MŠMT ČR – Opatření obecné povahy Maturitní zkouška č.j. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021)

Přečíst více

Změna termínu přijímacích zkoušek

Na základě sdělení MŠMT č.j. MSMT-583/2021-3 je termín konání jednotných přijímacích zkoušek nově stanoven na 3. a 4. května 2021.  Na JPZ bude v těchto termínech navazovat školní přijímací zkouška. 

Přečíst více

Konání jednotných přijímacích zkoušek

Vzhledem k tomu, že počet došlých přihlášek do 1. kola přijímacího řízení oboru Veřejnosprávní činnost překročil počet přijímaných žáků, budou se jednotné přijímací zkoušky konat (viz. Kritéria přijímacího řízení).

Přečíst více

Výuka od 1. 3. 2021

Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci pokračuje i nadále výuka distančním způsobem.

Přečíst více

Přednáška Dr. Miroslava Karase „Aktuální politická situace v Rusku“

Po delším čase pro Vás Diplomatické fórum opět připravilo přednášku. Jdeme s dobou, tudíž tentokrát proběhne on-line. Více informací naleznete uvnitř článku.

Přečíst více

Provoz školy o jarních prázdninách

Ve dnech 22. 2. - 26. 2. bude v provozu recepce školy po-čt od 8 h do 16 h v pá od 8 h do 14 h. V případě odevzdávání přihlášky ke studiu je možné předat osobně (na recepci obdržíte potvrzení o převzetí), nebo zaslat doporučeně poštou, datum na razítku musí být do 1. 3. 2021 včetně.

Přečíst více

Změna harmonogramu školního roku – zrušení ředitelského volna 19. 2.

Ředitelské volno vyhlášené harmonogramem školy pro školní rok 2020/2021 se ruší. Ředitelské volno bylo nasazeno z organizačních a technických důvodů, které vycházely z konání původně plánovaného maturitního a imatrikulačního plesu ŠMVV Praha. Ten však nemůže být vzhledem k mimořádným opatřením v naší zemi realizován, a pominul tedy důvod pro vyhlášení ředitelského volna. Výuka se v pátek 19. 2. 2021 koná.

Přečíst více