Novinky

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Zakončení odborné praxe 1. ročníku

Zakončení odborné praxe 1. ročníku

I přes školní rok, který byl zkomplikovaný distanční výukou, jsme úspěšně zakončili odbornou praxi žáků 1. ročníku. Více informací a fotografie z poslední simulace najdete v článku.

Přečíst více

Volby do školské rady

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním a jednacím řádem školské rady vyhlašuje jednatelka ŠMVV Praha, Střední odborné školy, Gymnázia, s.r.o. volby do školské rady školy, a to konkrétně zástupce nezletilých a zletilých žáků. Volby pro rodiče/zákonné zástupce proběhnou dne 22. 6. 2021 v čase od 16:30 do 20:00 hodin, a to hlasováním prostřednictvím Google formuláře, který obdrží rodiče/zákonní zástupci do svého e-mailu, ve formuláři se představí i kandidáti. Medailonky kandidátů najdou rodiče/zákonní zástupci také v Bakalářích. Zletilí žáci odvolí tajným hlasováním dne 22. 6. 2021 po příchodu do budovy školy v ranních hodinách.

Přečíst více

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení

V příloze najdete výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Přečíst více

2. kolo přijímacího řízení

ŘŠ vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na střední odbornou školu - obor Veřejnosprávní činnost. Čtěte dále...

Přečíst více

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

V příloze najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Přečíst více

Středoškoláci se vrací k prezenčnímu studiu!

Od pondělí 24. 5. 2021 se těšíme na návrat našich studentů do školních lavic. Čtěte dále....

Přečíst více

Náhradní termín JPZ

Informace o možnosti náhradního termínu JPZ pro uchazeče, kteří v prvním kole měli na naší škole konat přijímací zkoušky v obou termínech a využili pouze jeden - čtěte dále...

Přečíst více

Podmínky osobní přítomnosti uchazečů na přijímacích zkouškách vzhledem ke COVID-19

Podmínky osobní přítomnosti uchazečů na přijímacích zkouškách vzhledem k pandemii COVID-19 najdete zde....

Přečíst více

Přednáška Dr. Evy Filipi na téma „Práce diplomata v rozbouřené Sýrii“ – termín přesunut na 29. 4. 2021

Jaký byl dosavadní vývoj syrské občanské války? Které strany sporu můžeme nalézt v této téměř desetileté válce? Co obnáší práce diplomata v arabské zemi zmítané válkou? Více informací naleznete uvnitř článku.

Přečíst více

Provoz škol 29. 3. – 11. 4. 2021

Na základě krizového opatření MŠMT ze dne 26. 3. 2021 se pokračuje v dosavadním režimu distanční výuky ve všech ročních SŠ.

Přečíst více