Novinky

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Ředitelské volno

Ředitelka Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborné školy, Gymnázia, s.r.o. vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění na 27. 9. 2021 z technických a organizačních důvodů ředitelské volno. V tento den se výuka pro žáky nekoná.

Přečíst více

1100 let od smrti sv. Ludmily

Dne 15. 9. 2021 uběhne 1100 let od zavraždění sv. Ludmily. Tento den uctíme památku sv. Ludmily společenským dnem a dalšími aktivitami v rámci vyučování.

Přečíst více
Den s Diplomatickým fórem

Den s Diplomatickým fórem

Začal nový školní rok, což znamená i začátek odborné praxe pro žáky 1. ročníku. Začali jsme – jako tradičně – s "Dnem s Diplomatickým fórem". Jak daný den probíhal? To se dozvíte uvnitř článku.

Přečíst více

30. výročí založení školy

Dne 1. 9. 2021 slaví Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 30. výročí svého vzniku. Nahlédněte s námi do historie školy prostřednictvím dobových fotografií...

Přečíst více

Zahájení školního roku –

1. 9. 2021 v 9 hodin zahajuje 2. - 4. ročník, v 10 hodin 1. ročník. Při zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Přečíst více
Nové vydání časopisu DIPLOMAT

Nové vydání časopisu DIPLOMAT

Jaké jsou šance ČLR stát se globální ekonomickou velmocí? Kam směřuje Kuba a její politický systém? Co ovlivňuje vztahy mezi EU a Ruskem? To a mnohem víc zjistíte v novém vydání časopisu DIPLOMAT.

Přečíst více
Zakončení odborné praxe 1. ročníku

Zakončení odborné praxe 1. ročníku

I přes školní rok, který byl zkomplikovaný distanční výukou, jsme úspěšně zakončili odbornou praxi žáků 1. ročníku. Více informací a fotografie z poslední simulace najdete v článku.

Přečíst více

Volby do školské rady

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním a jednacím řádem školské rady vyhlašuje jednatelka ŠMVV Praha, Střední odborné školy, Gymnázia, s.r.o. volby do školské rady školy, a to konkrétně zástupce nezletilých a zletilých žáků. Volby pro rodiče/zákonné zástupce proběhnou dne 22. 6. 2021 v čase od 16:30 do 20:00 hodin, a to hlasováním prostřednictvím Google formuláře, který obdrží rodiče/zákonní zástupci do svého e-mailu, ve formuláři se představí i kandidáti. Medailonky kandidátů najdou rodiče/zákonní zástupci také v Bakalářích. Zletilí žáci odvolí tajným hlasováním dne 22. 6. 2021 po příchodu do budovy školy v ranních hodinách.

Přečíst více

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení

V příloze najdete výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Přečíst více

2. kolo přijímacího řízení

ŘŠ vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na střední odbornou školu - obor Veřejnosprávní činnost. Čtěte dále...

Přečíst více