Právo a právní administrativa

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Právo ČR a mezinárodní právo, Právní administrativa, Veřejná správa, Notářské činnosti, Rétorika, Společenská etiketa
Výuka v angličtině
Právní terminologie v angličtině, Obchodní a právní korespondence v angličtině a dalším cizím jazyce

Co se naučíš?

 • Budeš se orientovat v právním řádu České republiky
 • Porozumíš fungování mezinárodního a obchodního práva
 • Získáš přehled o činnosti institucí EU a dalších mezinárodních organizací
 • Poznáš práci státních zástupců, soudců, advokátů, notářů
 • Osvojíš si odbornou terminologii a tvorbu právních dokumentů
 • Naučíš se komunikovat minimálně ve dvou cizích jazycích
 • Dokážeš lépe komunikovat, argumentovat a vyjednávat

Kde se uplatníš?

 • V advokátních a notářských kancelářích
 • V mezinárodních právních a podnikatelských institucích
 • V právních odborech státní správy a samosprávy
 • V právních odděleních soukromých firem
 • V soukromé i státní administrativní sféře
 • V dalším studiu atraktivních oborů na řadě typů VŠ

 

Jedinečný projekt

Právo na vlastní oči

Co všechno tě v projektu čeká?

 • Zažiješ besedu se státním zástupcem
 • Zúčastníš se také besedy s advokátem a notářem
 • Budeš přihlížet skutečnému soudnímu přelíčení
 • Vyjedeš na exkurzi do vězení
 • Navštívíš Právnickou fakultu UK
 • Pojedeš do Poslanecké sněmovny a Senátu