Diplomatické fórum

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Něco málo o nás…

Jsme studentským projektem založeným na ŠMVV Praha v roce 2005, jehož hlavní cíl spočívá ve vzdělávání studentů v oblastech mezinárodních vztahů, historie, etikety, diplomatického protokolu a rétoriky.

Diplomatické fórum společně s jeho všestrannými aktivitami organizují výhradně studenti a absolventi školy, kteří vše činí ve svém volném čase. Díky jejich dobrovolné práci nabízí tento projekt mnoho užitečných aktivit nejen studenům školy, ale i široké veřejnosti.

Jaké jsou naše aktivity?

Odborná praxe: Hlavní činností našeho projektu je organizace odborné praxe, která obsahuje tzv. simulace mezinárodních jednání na úrovni OSN, při kterých každý student zastupuje jeden vybraný stát a jeho státní zájmy k určité otázce. Studenti se pomocí simulací naučí nejen lépe vystupovat před veřejností, ale získají také teoretické znalosti do budoucna, a to vše jedinečným vzdělávacím způsobem, který naleznou málokde. Všechna jednání se řídí pravidly etikety a diplomatického protokolu, čímž se snažíme co nejvěrohodněji vystihnout práci skutečných diplomatů.

Přednášky se zajímavými hosty: Na škole pořádáme velké množství přednášek, na kterých spolupracujeme s řadou významných osobností z akademické i soukromé sféry. Mezi našimi hosty byli představitelé státu (JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Lenka Bradáčová, generál Petr Pavel, Tomáš Petříček, Ph.D.), přední novináři (Bc. Jindřich Šídlo, Teodor Marjanovič, PhDr. Jakub Szántó, PhDr. Jakub Železný, Ing. Břetislav Tureček aj.), významní akademici (prof. Luboš Kropáček, PhDr. Michael Romancov, prof. Josef Opatrný aj. ) a mnoho dalších osobností, které jsou autoritami ve svých oborech.

Školní časopis DIPLOMAT: Vydáváme školní časopis se zaměřením na domácí a zahraniční politiku, kulturní dění, módu a historii. Zároveň připravujeme řadu rozhovorů se zajímavými osobnostmi, nebo komentářů k aktuálnímu dění. Časopis slouží jako kvalitní zdroj informací pro všechny studenty, kteří studují či se zajímají o mezinárodní vztahy. Nejnovější vydání časopisu a jeho archiv naleznete pod tímto odkazem.

Podcast Shrnut s DF: Jdeme s dobou, a proto vedle časopisu vydáme od roku 2023 i podcast. Ten je složený ze tří zajímavých pořadů: Svět v 10 minutách (shrnutí nejdůležitějších událostí ze světa mezinárodních vztahů), Nad maturitními otázkami (rozbor maturitních otázek s učiteli naší školy) a Ze života ŠMVV Praha (zpravodaj o tom, co se událo, děje a bude dít očima našich žáků). Podcast naleznete na platformě Spotify (https://open.spotify.com/user/diplomatickeforum?si=6b9da2cbae284fb1).

 

Které dovednosti trénujeme a zlepšujeme?

  • Veřejné vystupování
  • Schopnost argumentace
  • Kritické myšlení
  • Reprezentativní chování ve společnosti

Z jakých předmětů prohlubuje znalosti?

  • Mezinárodní vztahy
  • Etiketa a diplomatický protokol
  • Rétorika
  • Historie
Archiv novinek

Novinky

Dokumenty ke stažení

Jsme aktivní i na sociálních sítích. Tady nás můžete sledovat.