Diplomatické fórum

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Něco málo o nás…

Jsme studentským projektem založeným na ŠMVV Praha v roce 2005, jehož hlavní cíl spočívá ve vzdělávání žáků v oblastech mezinárodních vztahů, rétoriky, etikety a historie.

Diplomatické fórum společně s jeho všestrannými aktivitami organizují výhradně žáci a absolventi školy, kteří vše činí ve svém volném čase. Díky jejich dobrovolné práci nabízí tento projekt mnoho užitečných aktivit nejen žákům školy, ale i široké veřejnosti.

Jaké jsou naše aktivity?

Odborná praxe: Hlavní činností našeho projektu je organizace odborné praxe, která obsahuje tzv. simulace mezinárodních jednání na úrovni OSN, při kterých každý žák zastupuje jeden vybraný stát a jeho státní zájmy k určité otázce. Žáci se pomocí simulací naučí nejen lépe vystupovat před veřejností, ale získají také teoretické znalosti do budoucna, a to vše jedinečným vzdělávacím způsobem, který naleznou málokde. Všechna jednání se řídí pravidly etikety a diplomatického protokolu, čímž se snažíme co nejvěrohodněji vystihnout práci skutečných diplomatů.

Přednášky se zajímavými hosty: Na škole pořádáme velké množství přednášek, na kterých spolupracujeme s řadou významných osobností z akademické i soukromé sféry. Mezi našimi hosty byli představitelé státu (JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Lenka Bradáčová, generál Petr Pavel, Tomáš Petříček, Ph.D.), přední novináři (Bc. Jindřich Šídlo, Teodor Marjanovič, PhDr. Jakub Szántó, PhDr. Jakub Železný, Ing. Břetislav Tureček aj.), významní akademici (prof. Luboš Kropáček, PhDr. Michael Romancov, prof. Josef Opatrný aj. ) a mnoho dalších osobností, které jsou autoritami ve svých oborech. Záznamy mnoho přednášek naleznete na našem Youtube kanále.

Školní časopis DIPLOMAT: Vydáváme školní časopis se zaměřením na domácí a zahraniční politiku, kulturní dění, módu a historii. Zároveň připravujeme řadu rozhovorů se zajímavými osobnostmi, nebo komentářů k aktuálnímu dění. Časopis slouží jako kvalitní zdroj informací pro všechny žáky, kteří studují či se zajímají o mezinárodní vztahy. Nejnovější vydání časopisu a jeho archiv naleznete pod tímto odkazem.

Podcast Shrnuto s DF: Jdeme s dobou, a proto vedle časopisu vydáme od roku 2023 i podcast. Ten je složený ze tří zajímavých pořadů: Svět v 10 minutách (shrnutí nejdůležitějších událostí ze světa mezinárodních vztahů), Nad maturitní otázkou (rozbor maturitních otázek s učiteli školy) a Ze života ŠMVV Praha (zpravodaj o tom, co se událo, děje a bude dít očima našich žáků). Podcast naleznete na platformách Spotify a Apple Podcasts.

Které dovednosti trénujeme a zlepšujeme?

  • Veřejné vystupování
  • Schopnost argumentace
  • Kritické myšlení
  • Reprezentativní chování ve společnosti

Z jakých předmětů prohlubuje znalosti?

  • Mezinárodní vztahy
  • Etiketa
  • Rétorika
  • Historie
Archiv novinek

Novinky

Dokumenty ke stažení

Jsme aktivní i na sociálních sítích. Tady všude nás můžete sledovat.

Případně se zaposlouchejte do našeho podcastu Shrnuto s DF.