Harmonogram školního roku

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Harmonogram školního roku 2019 – 2020

Datum Událost
19.08.2019 intenzivní kurz ČJ pro cizince (odp. hod. od 14 hod.)
02.09.2019 zahájení školního roku (9 h 2.- 4. roč.., 10 h – 1.roč.)
05.09.2019 schůzka s rodiči žáků 1. roč. v 17 hod. + party pro rodiče
2. – 6. 9. 2019 společná část MZ – podzim 2019(ČJL, CJ, MAT)/spádové školy
09.09.2019 opravná PMZ (od 8 hod.) ŠMVV
13.09.2019 odevzdání žádostí o osvobození z tělesné výchovy
16. – 20. 9. 2019 podzimní termín maturitní zkoušky – profilová část ŠMVV
17.09.2019 turistický teambuilding 1.roč.
26.09.2019 setkání s rodiči žáků s OMJ (Výzva 28) od 16:30 hod.
30.09.2019 zahájení prací na propagaci ZOO – konference
03.10.2019 setkání s ředitelkou UNICEF, projekt podpory
09.10.2019 adaptační kurz – 1. ročník (kurz osobního rozvoje)
20.10.2019 ERASMUS Days
29. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
31. 10. 2019 – 1. 11. 2019 ředitelské volno
14.11.2019 ped. rada, poté konzultace s rodiči 16:30 – 18:00 h
21.11.2019 odevzdání přihlášek ke státní maturitní zkoušce 4.r.
21.11.2019 odevzdání přihlášek k „malé maturitě“ 3.r.
28. – 30. 11. 2019 veletrh Schola Pragensis
05.12.2019 den otevřených dveří + den otevřených hodin +MIKULÁŠ
19.12.2019 praktická MZ nanečisto (4.roč.)
19.12.2019 historická konference DF
19.12.2019 setkání s rodiči žáků s OMJ (Výzva 28)
20.12.2019 vánoční loď
23. 12 . 2019 – 3. 1.2020 vánoční prázdniny( vyučování od 6. 1. 2020
1.20 měsíc charitativních akcí (Adopce na dálku, Dobrý anděl)
09.01.2020 den otevřených dveří + den otevřených hodin
Pá 24. 1. 2020 uzavření absence za 1. pololetí
Út 28. 1. 2020 pedagogická rada – uzavření klasifikace za 1. pololetí
Čt 30. 1. 2020 vydávání vysvědčení
31.01.2020 pololetní prázdniny
06.02.2020 den otevřených dveří + den otevřených hodin
13.02.2020 maturitní a imatrikulační ples ŠMVV Praha
14.02.2020 ředitelské volno
17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
3.20 Studentské společnosti 3.ročníků
do 1. 3. 2020 zaslání přihlášky do 1. kola přij. říz.– denní studium
12.03.2020 ped. rada pro 4. r, konzultace s rodiči studentů 4. r.
06.04.2020 praktická maturitní zkouška 4. ročník
Do 8.  4. 2020 návrhy na praxi 1. – 3. ročníku
12. – 28. 4. 2020 jednotné zkoušky přijímacího řízení
09.04.2020 velikonoční prázdniny
16.04.2020 ped. rada 1.-3. r., konz. s rodiči  16: 30 – 18: 00 h., Odbor.setk.Výzva 28
23.04.2020 Euroasijský den (v rámci projektu DF a komunitních osv. setkávání)
24.04.2020 uzavření absence 4. ročníku
28.04.2020 pedagogická rada – uzavření klasifikace – 4. ročník
29.04.2020 I. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků
30.04.2020 poslední zvonění žáků 4. ročníku, vydávání vysvědčení
02. – 15. 5. 2020 didaktické testy a písemné práce společné části MZ
11. – 15. 5. 2020 volno k přípravě na MZ – 4. ročník
11. – 15. 5. 2020 malá maturita 3.roč.  –  společná část (DT, PP)
18. – 22. 5. 2020 ústní zkoušky profilové a společné části MZ
18. – 22. 5. 2020 odborná praxe 1. ročníku
18. – 29. 5. 2020 odborná praxe 2. a 3. roč. MEK a PR
18. – 5. 6. 2020 odborná praxe 2. a 3.ročník MVD a PPA
1.- 2. 6. 2020 „malá maturita“ 3.AP
8. – 12.6. 2019 „malá maturita“ 3.AD, 3.BD
19.06.2020 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce podzim 2020
19.06.2020 uzavření absence za 2. pololetí
19.06.2020 matematické testování 1.roč. (součást přípravy k MZ)
22.06.2020 srovnávací test ČJL
25.06.2020 pedagogická rada – uzavření klasifikace za 2. pololetí
28.06.2020 kulturní a sportovní akce jednotlivých tříd s TU
30.06.2020 vydávání vysvědčení
1. 7. –31. 8. 2020 hlavní prázdniny
01.09.2020 zahájení školního roku 2020/2021