Přijímací řízení

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

 Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se koná dne 2. 4. 2024 od 14 hodin v budově školy, uchazeč se k registraci dostaví ve 13:30 hodin (uchazeči informováni v Dipsy či e-mailem).
 Náhradním termínem školní přijímací zkoušky je termín 12. 4. 2024, popř. 15. 4. 2024
 V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení na info@smvvpraha.cz, popř. telefonicky na 731 154 584.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a právo nahlížet do spisu:

  • v období od 10. 5. do 14. 5. 2024 na studijním oddělení školy na adrese Michelská 12, Praha 4, a to vždy v čase od 10 do 14:30 hodin, nutno se objednat 
  • viz přiložený dokument: Nahlížení do spisu

Obecné informace k procesu podávání přihlášek

Digitalizace příjímacího řízení má školám, žákům a především jejich rodičům a zákonným zástupcům usnadnit podávání přihlášek na střední školy a veškerou administrativu, která k tomu patří. Nově tak odpadne povinnost podávat přihlášku fyzicky a zruší se zápisové lístky. Díky prioritizaci škol na přihlášce by měla být většina uchazečů rozřazena do škol hned po prvním kole.

Digitalizace procesu podávání přihlášek bude zajištěna prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který v souladu s novelizací školského zákona spustí Cermat ve spolupráci s MŠMT v polovině ledna pro školy a od 1. února pro uchazeče a jejich rodiče na adrese www.prihlaskynastredni.cz, kde jsou veškeré informace a informace můžete čerpat i z videomanuálu k podání přihlášky přes systém DIPSY.

Nově je tedy možné podat přihlášku přes uvedené webové stránky nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem. 

(zdroj: Národní pedagogický ústav)

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme:

  • 60 žáků na obor SOŠ Veřejnosprávní činnost
  • 30 žáků na obor Gymnázium

Identifikátor školy:

IZO (110 001 621)

Přijímací zkoušky na naši školu tvoří:

Žáci základních škol si mohou zdarma vyzkoušet chatovací nástroj, který je připraví na přijímací zkoušky na střední školu. Pokud si tento nástroj chceš vyzkoušet, klikni zde.

Informace k průběhu přijímacího řízení:

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

Info přehledně – brožura

Leták

V případě, že uchazeč nebude podávat přihlášku elektronicky prostřednictvím DIPSY (centrální systém pro podávání přihlášky), je možné podat přihlášku fyzicky:

Přihláška_2023-2024 _edit

Opatření obecné povahy – Přijímací řízení – Opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů – viz příloha.

Opatření obecné povahy