Přijímací řízení

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme:

  • 60 žáků na obor SOŠ Veřejnosprávní činnost
  • 30 žáků na obor Gymnázium

 

Přijímací zkoušky na naši školu tvoří:

  • jednotná přijímací zkouška  
  • školní přijímací zkouška.

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku (http://cermat.cz): Pruvodce_konani_JPZ_2023

Smyslem školní přijímací zkoušky je poznat uchazeče také osobně, nejen jako číslo v systému, a zjistit, zda má předpoklady pro studium na naší škole. Výsledky didaktických testů napoví o tom, kolik uchazeč investoval do přípravy v oblasti českého jazyka, literatury a matematiky, jakých je schopen dosáhnout výsledků a v jakém psychickém rozpoložení se uchazeč nacházel při konání JPZ, ale nedají nám informaci o tom, jakou osobností uchazeč je a proč volí nabízené studijní obory, jaké předpoklady má pro to, aby se zapojil do naší školní komunity a studentského školního života, zda je pro něj nabízený studijní program vhodný. Berte tedy školní přijímací zkoušku jako výhodu…

😊

Těšíme se na vás! Kritéria a podmínky přijímacího řízení najdete v přiloženém dokumentu…

Mgr. Vladimíra Michalíková, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení

Prihlaska_SS_20222023_denni

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je možné podávat do 1. 3. 2023 včetně (buď osobně na studijní odd. do 16 h, poté do poštovní schránky školy nebo zaslat poštou s razítkem 1. 3. či přes datovou schránku školy wqb5xjt).

Naše studijní obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků (viz. příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.), tj. na přihlášce nepožadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti uchazečů.

Opatření obecné povahy – Přijímací řízení – Opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů – viz příloha.

Opatření obecné povahy