Stipendium Aloise Houdka

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Stipendium Aloise Houdka

Stipendium Aloise Houdka je odkazem zakladatele školy, uchování vzpomínky na jeho osobnost, vize, plány a názory, zejména ve vztahu k mladým lidem, kterým je potřeba podle něj vstřícně pomáhat v jejich cestě za vzděláním.

Hlavním posláním stipendia je podpora nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadprůměrných výsledků. Pro získání stipendia musí každý uchazeč splnit nastavená kritéria a současně přesvědčit o svých kvalitách vedení školy.

Stipendium Aloise Houdka