Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2024:

  • 3. – 5. 4. 2024 Praktická maturitní zkouška profilové části MZ 3. 4. – MVD, 4. 4. MKPR, 5. 4. FBSE a PPA (od 8 h)
  • 25. 4. 2024 Písemné práce z nepovinné zkoušky z cizího jazyka (od 14 h)
  • 26. 4. 2024 Písemné práce z českého jazyka a literatury (od 9 h)
  • 26. 4. 2024 Písemné práce z povinné zkoušky z cizího jazyka (od 14 h)
  • 2. – 7. 5. 2024 Didaktické testy společné části MZ
  • 20. – 24. 5. 2024 Ústní zkoušky profilové části MZ

Podrobný harmonogram MZ 2024 najdete v níže v dokumentech ke stažení.

Seznam literárních děl k MZ 2023-2024 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Informace CERMAtu ke společné části MZ

http://www.maturita.cermat.cz

Europass

Po úspěšném složení maturitní zkoušky vám zdarma vystavíme Europass. Je to dodatek k osvědčení, který popisuje, co jste se během studia naučili a na jakých pozicích v rámci oboru se můžete uplatnit.