Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Informace CERMAtu k SČ MZ

www.novamaturtita.cz

Okruhy k MZ 2019

Vše naleznou studenti naší školy v informačním systému Bakaláři.

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

Informace viz příloha + žádost.

MATURITY – podzim 2019

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – opravná:

9. 9. 2019

Písemné testy společné části maturitních zkoušek: 2. a 6.9.2019 (CJL, CJ), DT a ostatní části SMZ

ve spádových školách na základě pozvánky, kterou obdržíte do e-mailu po 16.8.2019

TERMÍN ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

16. – 20. 9. 2019

 

V příloze naleznete Seznam četby na rok 2018/2019.

PŘIHLÁŠKA PRO JARNÍ TERMÍN MZ 2020 SE ODEVZDÁVÁ NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 21.11.2019.