Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Termíny MZ 2020
Na základě sdělení MŠMT ČR vyhlašuji následující termíny maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020:
společná část MZ: didaktický test z matematiky, francouzského jazyka a anglického jazyka – 1. 6. 2020
společná část MZ: didaktický test z českého jazyka a literatury, španělského jazyka a ruského jazyka – 2. 6. 2020
Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se na základě rozhodnutí ministerstva nekoná.
Termín praktické maturitní zkoušky je stanoven ředitelkou školy na 21. a 22. 5. 2020.
Termín profilové a ústní zkoušky je stanoven ředitelkou školy na období od 9. 6.do 16. 6.2020.
(Rozpis MZ 2020 – profilové a ústní části naleznete v bakalářích, v Učebně a také obdržíte informace e-mailem.)

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška se uskuteční pro třídy 4.AP a 4.D dne 21. 5. 2020 od 8 h do 14 h. PMZ pro třídy 4.AD a 4.BD se uskuteční dne 22. 5. 2020 od 8 h do 14 h.

Neúčast nutno doložit potvrzením o zdravotní neschopnosti do 3 pracovních dnů s písemnou žádostí o prominutí termínu PMZ. Vlastní slovníky jsou přípustné pouze po kontrole ZŘŠ nebo dohlížejícího učitele. Školní slovník bude k dispozici v učebně.

 

Změny v organizaci maturitních zkoušek 2020

MŠMT informovalo o termínu uskutečnění maturitních zkoušek nejdříve 3 týdny po návratu žáků do škol. Žáci čtvrtých ročníků nebudou tudíž ukončovat poslední ročník k 30. 4., ale budou se také vracet do výuky na min. 3 týdny. Ve druhém týdnu po návratu proběhne praktická maturitní zkouška dle přiloženého schématu. Písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka v letošním roce neproběhnou.
Pokyny budeme průběžně aktualizovat, zatím dostupné informace najdete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
Informace pro studenty k PMZ

Informace CERMAtu k SČ MZ

www.novamaturtita.cz

Okruhy k MZ 2020

Vše naleznou studenti naší školy v informačním systému Bakaláři.

MATURITY – jaro 2020

Praktická maturitní zkouška nanečisto z odborných předmětů:

19. 12. 2019

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

6. 4. 2020

Písemné testy společné části maturitních zkoušek: duben 2020 a 2. až 15.5.2020 (CJL, CJ), DT a ostatní části SMZ

na základě pozvánky, kterou obdržíte do e-mailu

TERMÍN ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

18.- 22. 5. 2020

V příloze naleznete Seznam četby na rok 2019/2020.

PŘIHLÁŠKA PRO JARNÍ TERMÍN MZ 2020 SE ODEVZDÁVÁ NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 21.11.2019.