Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Termínový kalendář MZ 2021

 8. a 9. 4. 2021 – praktická maturitní zkouška pro všechny ŠVP

17. – 21. 5. 2021 – volno žáků čtvrtých ročníků k přípravě na MZ

24. – 28. 5. 2021 – ústní, praktické a písemné zkoušky profilové části MZ

Termín konání písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka bude stanoven dva měsíce před konáním MZ.

 

Vyhlášení maturitních předmětů pro MZ 2021 

 

Vyhlášení maturitních předmětů k MZ 2020-2021 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Průběh, kritéria a požadavky na písemné a ústní části profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka najdete na úřední desce ve škole, v učebnách Google Classroom a na bakalářích.

Okruhy k profilovým předmětům MZ 2021 jsou k dispozici v učebnách Google Classroom a na bakalářích.

 

Seznam literárních děl

 

Seznam literárních děl k MZ 2020-2021 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Informace CERMAtu ke společné části MZ

http://www.maturita.cermat.cz