Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Termíny podzimních maturitních zkoušek
1. 9. od 10 h – opravná praktická maturitní zkouška
9. 9. – ústní a profilová maturitní zkouška – podzimní termín

Termínový kalendář MZ 2021 (po úpravě MŠMT ČR – Opatření obecné povahy Maturitní zkouška č.j. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021)

22. a 23. 4. 2021 – praktická maturitní zkouška (22. 4. – MVD, 23. 4. – MKPR, PPA)

25. 5. 2021 od 11:00 h – termín konání opravné písemné práce z českého jazyka a literatury

24. – 26. 5. 2021 didaktické testy SČ MZ

20.,  21., 27., 28. a 31. 5. 2021 – volno žáků čtvrtých ročníků k přípravě na MZ

1.- 4. 6. 2021 – ústní zkoušky profilové části MZ

Žák nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolil ve společné části MZ, žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci sdělí do 30. 4. 2021 písemně ředitelce školy. Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky.

 

Vyhlášení maturitních předmětů pro MZ 2021 

 

Vyhlášení maturitních předmětů k MZ 2020-2021 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Průběh, kritéria a požadavky na písemné a ústní části profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka najdete na úřední desce ve škole, v učebnách Google Classroom a na bakalářích.

Okruhy k profilovým předmětům MZ 2021 jsou k dispozici v učebnách Google Classroom a na bakalářích.

 

Seznam literárních děl

 

Seznam literárních děl k MZ 2020-2021 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Informace CERMAtu ke společné části MZ

http://www.maturita.cermat.cz