Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Termíny podzimních maturitních zkoušek

1.- 2. 9. 2022 Didaktické testy (ČJL, CJ – spádové školy)

6. 9. 2022 Praktická maturitní zkouška (cca 8 – 14 h)

7. 9. 2022 Písemné práce ČJL, CJ

15. 9. 2022 Ústní zkoušky profilové části MZ

 

Vyhlášení maturitních předmětů pro MZ 2022 

 

Vyhlášení maturitních předmětů k MZ 2021-2022 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Průběh, kritéria a požadavky na písemné a ústní části profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka najdete na úřední desce ve škole, v učebnách Google Classroom a na bakalářích.

Okruhy k profilovým předmětům MZ 2022 jsou k dispozici v učebnách Google Classroom a na bakalářích.

 

Seznam literárních děl

 

Seznam literárních děl k MZ 2021-2022 najdete níže v dokumentech ke stažení.

Informace CERMAtu ke společné části MZ

http://www.maturita.cermat.cz