Maturity

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Informace CERMAtu k SČ MZ

www.novamaturtita.cz

Okruhy k MZ 2020

Vše naleznou studenti naší školy v informačním systému Bakaláři.

MATURITY – jaro 2020

Praktická maturitní zkouška nanečisto z odborných předmětů:

19. 12. 2019

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

6. 4. 2020

Písemné testy společné části maturitních zkoušek: duben 2020 a 2. až 15.5.2020 (CJL, CJ), DT a ostatní části SMZ

na základě pozvánky, kterou obdržíte do e-mailu

TERMÍN ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

18.- 22. 5. 2020

V příloze naleznete Seznam četby na rok 2019/2020.

PŘIHLÁŠKA PRO JARNÍ TERMÍN MZ 2020 SE ODEVZDÁVÁ NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 21.11.2019.