Mediální komunikace a PR

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Public relations, Mediální komunikace a sociální sítě, Rétorika, Společenská etiketa
Výuka v angličtině
Mediální terminologie v angličtině, Angličtina v mediální praxi

Co se naučíš?

 • Budeš se orientovat v pestrém světě médií a Public relations.
 • Osvojíš si výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • Naučíš se prakticky využívat minimálně dva cizí jazyky
 • Zvládneš práci moderátora, redaktora i experta PR
 • Budeš profesionálně ovládat komunikaci s médii
 • Ovládneš moderní technologie a sociální sítě
 • Rozvineš svůj talent a tvůrčí schopnosti

 

Kde se uplatníš?

 • V reklamních, marketingových a PR agenturách
 • V tiskových odděleních státních i soukromých společností
 • V redakcích všech typů médií
 • V odděleních styku s veřejností
 • Nebo můžeš směle pokračovat v mediálních studiích na VŠ

 

Jedinečný projekt

Sociální sítě a média

Co všechno tě v projektu čeká?

 • Zúčastníš se besedy s tiskovými mluvčími
 • Budeš aktérem přímého přenosu pořadu FOKUS Václava Moravce
 • Budeš natáčet reportáže a rozhovory v našem mediálním studiu
 • Zažiješ besedy s novináři a reportéry
 • Pojedeš na exkurzi do televize a poznáš tak zákulisí natáčení pořadů a zpravodajství
 • Budeš se učit efektivně pracovat se sociálními sítěmi