Erasmus+ 2018-2020

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Na co se můžeš těšit?

  • Seznámíš se mnoha zahraničními studenty
  • Získáš skvělé mezinárodní přátele
  • Rozšíříš si obzory a získáš přehled o zahraničních kulturách
  • Naučíš se samostatnosti a zároveň pracovat v týmu
  • Zdokonalíš obecnou i odbornou angličtinu v oblasti podnikání
  • Zlepšíš své komunikační a prezentační schopnosti i finanční gramotnost
  • Společně se zahraničními studenty budeš pracovat na významných projektech

 

Jak a proč to celé vzniklo?

Ve školním roce 2018/19 jsme získali dvouletý grant na podporu vzdělávacího projektu ERAMUS+.  Našimi partnery jsou 4 zahraniční školy – z Itálie, Bulharska, Turecka a Portugalska. Čeká nás 6 vzájemných setkání ve školách našich partnerů, poznáme však nejen školy a školské systémy zahraničních škol, ale také města, odkud partneři pocházejí, kulturu a život v daných zemích. V Portugalsku a Itálii poznáme také rodiny studentů, protože se bude v rodinách bydlet. Projekt nese název Efektivní komunikace a je zaregistrován jako „Effective Communication – Communication Skills“ (Submission ID: 1480359)
2018-1-CZ01-KA229-048217.

Náš projekt můžete sledovat na FB (https://www.facebook.com/groups/342101999880714/)

Etwinningu a youtube kanálu školy. Výstupy ze setkání jsou v příloze.

Průběh projektu

První setkání učitelů proběhlo v Praze v naší škole od 18.11. do 24.11.2018. Učitelé z jednotlivých partnerských škol během tří dnů připravili realizaci celého projektu, projednali hlavní úkoly, naplánovali strategii činností a způsoby spolupráce. Poznali při cestách městem i při výletu do Plzně krásu naší země, a i když počasí bylo velmi chladné, první setkání bylo velmi příjemné a inspirativní. Velkým bonusem byla přednáška s následnou besedou, na níž vystoupila bývalá studentka ŠMVV Praha paní Margareta Křížováhttps://margaretakrizova.com/.

Margareta Křížová byla investorkou ve čtvrté řadě pořadu České televize Den D a působí jako business mentorka začínajících podnikatelů. V současné době moderuje pořad Podnikání od A do ZET na rádiu ZET. Účastní se jako porotce podnikatelských soutěží, pořádá workshopy a semináře a je speakerem na konferencích.

V příloze naleznete výstupy z prvního setkání, program a fotografie.

Sledujte nás dál.