Konference

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Ohrožený život pod hladinou

Proč se mají studenti z České republiky zajímat o život v oceánech? Co nejvíce ohrožuje život pod hladinou? Jaké jsou příčiny ekologické krize? Nejen tyto otázky byly zodpovězeny na konferenci pořádané Školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha na téma „Ohrožený život pod hladinou“, pořádané v prostorách Vzdělávacího centra pražské ZOO.

Smyslem konference bylo probudit a podpořit v myšlení studentů střední školy pocit spoluzodpovědnosti za život v oceánech a zprostředkovat jim díky odborníkům z rozdílných oblastí pohled na tuto problematiku.

„95 % zanesení oceánů plasty má na svědomí 10 asijských řek. Plícemi planety Země nejsou brazilské pralesy, jak se všeobecně míní, ale světový oceán.“ Překvapivá čísla a fakta o situaci v ochraně podmořského života a možnosti ochrany z hlediska mořského práva poutavě uvedla ve svém příspěvku JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příčiny ekologické krize na planetě představil doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Negativní i pozitivní aspekty potápění zhodnotil profesionální potápěč a fotograf Tomáš Kotouč, který svůj příspěvek doplnil dechberoucími záběry z potápění se žraloky.

„Když příště půjdete po pláži a nebudete jen nevšímaví k plastovým lahvím, které uvidíte na zemi, ale aktivně se zapojíte do jejich úklidu, pak dnešní akce měla smysl“, uzavřela konferenci iniciátorka a moderátorka celé akce Mgr. Martina Houdková, jednatelka Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Děkujeme ZOO Praha za možnost uspořádání této akce, přednášejícím za skvělé a poutavé příspěvky a iniciátorce konference paní jednatelce Mgr. Martině Houdkové za úžasný zážitek…