Jan Jansa

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Jan Jansa
Předměty
Veřejná správa

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Na veřejné správě a správním právu obecně mě zajímá jeho úzké propojení se samotným ústavním právem. Jak již napovídá samotný název předmětu, tak se studenty probírám různé faktory ovlivňující veřejnou správu. V neposlední řadě mě na veřejné správě baví blízké propojení s životem občana, neboť každý z nás jsme občany nějakého města či obce nebo jsme byli účastníky nějakého správního řízení.

Zkušenosti z učitelské praxe

Úspěšné vedení a mentorování studentů v soutěži Mezinárodní středoškolský Mootcourt a během prázdninových letních dní vedení vzdělávacích příměstských táborů pro děti ze základních škol.

Co se týče samotného správního práva, tak mám zkušenost spolupráce se Svazem měst a obcí, kdy jsem jako praktikant v advokátní kanceláři zpracovával odpovědi na otázky od zastupitelů obcí či starostů v internetové poradně pro obce. Dále jsem jako student Studentské právní poradny při Univerzitě Palackého v Olomouci zpracovával případy ze Správního práva.