Mgr. Patrik Půlpán

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Mgr. Patrik Půlpán
Předměty
Veřejná správa
Právo
Notářské činnosti

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Mým hlavním cílem je ukázat, že právo není spletí nepochopitelných norem a kliček, ve kterém se vyznají pouze právníci. Studentům se snažím ukázat, že právo nás obklopuje v každodenním životě a je jeho neoddělitelnou součástí. Baví mě se studenty diskutovat o jejich postojích a hodnotách, a tyto porovnávat s právní realitou. Nejvíce mě baví učit studenty dovednosti, které užijí ve svém budoucím životě jako je sepis základních právních dokumentů jako jsou základní smlouvy, výpovědi, výzvy k plnění anebo jak odstoupit od smlouvy a vytknout vady zboží. V neposlední řadě mě baví zprostředkovávat studentům mé zkušenosti z právní praxe.

Zkušenosti z učitelské praxe

Během studia na vysoké škole jsme se věnoval právnímu vzdělávání v rámci projektu Street Law, jehož úkolem je zvyšovat právní povědomí studentů základních a středních škol. Zapojil jsme se také jakou kouč v soutěži Mezinárodní středoškolský moot court (soutěž v simulovaných soudních jednáních). Kromě výuky na naší škole se věnuji přípravě studentů na studium na vysokých školách, přípravě studentů na státní závěrečné zkoušky na právnických fakultách.  Nad to se věnuji jednak dalšímu vzdělávání úředníků veřejné správy v rámci školící činnosti a dále vzdělávání mladých lidí v oblasti práva veřejného zdravotnictví.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

V začátku své právní praxe jsme se věnoval otázce vymáhání pohledávek v investiční společnosti. Následně jsem se věnoval správě portfolia nemovitostí a agendy pojištění pro největší dětskou neziskovou organizaci v ČR, nyní aktivně působím v oblasti advokacie jako advokátní koncipient se zaměřením na litigace, insolvenční právo a právo trestní.