Mgr. Martin Čermák

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Mgr. Martin Čermák
Předměty
Komunikační praktika
Mediální komunikace
Komunikační cvičení

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

  • Možnost neustále reagovat na aktuální dění v médiích i ve společnosti a flexibilně jej zapojovat do výuky. Být každý týden up-to-date.
  • Přímé propojení teorie s praxí, aplikace teoretických poznatků na konkrétních názorných příkladech ze světa médií.
  • Zprostředkovávání různých úhlů pohledu na fungování a produkci médií.
  • Fakt, že obor mediální komunikace je živý organismus, který se neustále vyvíjí, a předmět tak umožňuje sledovat i kriticky hodnotit nejnovější trendy a vývoj mediální krajiny.
  • Živá diskuse o hodinách a výměna poznatků či názorů, která se díky těmto tématům přímo nabízí a která obohacuje nejen studenty, ale i vyučujícího.

A nejvíc mě na tom všem baví, když vidím, že témata nebo diskuse baví a vtáhnou samotné studenty, že se jejich pohled na média vyvíjí a že se prohlubuje jejich mediální gramotnost.

Zkušenosti z učitelské praxe

Aprobace v oborech ČJL/ZSV (Pedf UK). Působení na několika pražských středních odborných školách a gymnáziích. Výuka předmětů český jazyk a literatura, mediální komunikace, public relations, praktická žurnalistika, komunikační praktika, rétorika ad.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Absolvent oboru žurnalistika (FSV UK). Praxe a zaměstnání v médiích kontinuálně od roku 1997: mj. postupně působení v tiskové agentuře (vnitropolitické zpravodajství), v oblasti kulturní publicistiky (hudba, literatura), dlouhodobě pak ve specializovaných médiích (zdravotnictví, medicína) jako odborný redaktor a editor.