Ing. Miloslava Lichterová

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Ing. Miloslava Lichterová
Předměty
Marketing a management
Účetnictví
Svět financí
Ekonomika a podnikání
Ekonomika

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Znalost ekonomiky umožňuje orientaci ve společenských a politických procesech. V současné době je zcela nezbytné mít alespoň základní finanční gramotnost. Vždy mě velice potěší, když studenti projevují zájem o ekonomickou problematiku, vytváří si vlastní názor na současné dění, nebojí se ho projevit a diskutovat o něm.

Zkušenosti z učitelské praxe

V průběhu mé pedagogické praxe jsem pochopila, jak důležitá je důslednost, přísnost, ale i individuální přístup v závislosti na povaze studenta. Protože vím, že nejlepší škola je škola života, snažím se při výuce co nejvíce navozovat reálné situace, se kterými se studenti mohou setkávat ve svém budoucím profesním, ale i soukromém životě.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Mé praktické zkušenosti vycházejí z vlastního soukromého podnikání v oboru ekonomického a organizačního poradenství a vedení účetnictví.