Právo a právní administrativa

Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Právo ČR a mezinárodní právo, Právní administrativa, Veřejná správa, Notářské činnosti, Rétorika, Společenská etiketa, Právní terminologie v angličtině, Obchodní a právní korespondence v angličtině a dalším cizím jazyce

Co se naučíš?

 • poznáš právo české i mezinárodní
 • seznámíš se s právními dokumenty
 • poznáš práci státních zástupců, soudců, advokátů, notářů
 • budeš umět jednat, argumentovat
 • budeš komunikovat ve dvou světových jazycích
 • prakticky zvládneš pravidla etikety
 • seznámíš se s různými kulturami a zvyklostmi
 • budeš se orientovat ve veřejné správě
 • poznáš zákonitosti ekonomiky
 • naučíš se pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • budeš se učit prostřednictvím projektu Právo na vlastní oči
 • vše si vyzkoušíš díky odborné praxi

Kde se uplatníš?

 • na administrativních pozicích právních kanceláří
 • v právních odborech státních institucí i soukromých společností
 • v samostatných a manažerských pozicích
 • na pozicích vyžadujících znalost jazyků
 • na VŠ právních a mnoha dalších odborných zaměření

Jedinečný projekt

Právo na vlastní oči

Co všechno tě v projektu čeká?

 • Zažiješ besedu se státním zástupcem
 • Zúčastníš se také besedy s advokátem a notářem
 • Budeš přihlížet skutečnému soudnímu přelíčení
 • Vyjedeš na exkurzi do vězení
 • Navštívíš Právnickou fakultu UK
 • Pojedeš do Poslanecké sněmovny a Senátu