Mediální komunikace a PR

Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Public relations, Mediální komunikace a sociální sítě, Rétorika, Společenská etiketa, Mediální terminologie v angličtině, Angličtina v mediální praxi

Co se naučíš?

 • poznáš svět médií a co je to PR
 • budeš ovládat sociální sítě, komunikovat s médii
 • naučíš se vystupovat na veřejnosti, prezentovat
 • budeš komunikovat ve dvou světových jazycích
 • prakticky zvládneš pravidla etikety
 • seznámíš se s různými kulturami a zvyklostmi
 • budeš se orientovat v právu a ekonomice
 • naučíš se pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • budeš se učit prostřednictvím projektu Sociální sítě a média
 • vše si vyzkoušíš díky odborné praxi

Kde se uplatníš?

 • na administrativních pozicích
 • v samostatných a manažerských pozicích
 • na pozicích vyžadujících znalost jazyků
 • v reklamních, marketingových a PR agenturách
 • v tiskových odděleních státních i soukromých společností
 • v odděleních styku s veřejností
 • v médiích
 • va VŠ mnoha odborných zaměření

Jedinečný projekt

Sociální sítě a média

Co všechno tě v projektu čeká?

 • Zúčastníš se besedy s tiskovou mluvčí ČT Karolínou Blinkovou
 • Školní rádio pro tebe bude skvělou zkušeností do začátku
 • Zažiješ besedu s Václavem Moravcem
 • V mediálním studiu budeš natáčet reportáže a rozhovory – vše tvoří sami studenti
 • Zažiješ besedy s novináři a reportéry
 • Pojedeš na exkurzi do rozhlasu a poznáš tak zákulisí
 • Budeš se učit dobře pracovat se sociálními sítěmi