Erasmus+ 2019-2022

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Na co se můžeš těšit?

  • Seznámíš se mnoha zahraničními studenty
  • Získáš skvělé mezinárodní přátele
  • Rozšíříš si obzory a získáš přehled o zahraničních kulturách
  • Naučíš se samostatnosti a zároveň pracovat v týmu
  • Zdokonalíš obecnou i odbornou angličtinu v oblasti podnikání
  • Zlepšíš své komunikační a prezentační schopnosti i finanční gramotnost
  • Společně se zahraničními studenty budeš pracovat na významných projektech

 

Od školního roku 2019/2020 se ŠMVV Praha zapojila do dalších dvou projektů ERASMUS +. Prvním z nich je projekt TOGETHER NOW FOR THE FUTURE OF OUR PLANET pod č. 2019-1-CZ01-KA229-061142. Tento projekt se zaměřuje na ochranu životního prostředí a věnuje se tématům: WATER IS LIFE, YOU ARE WHAT YOU EAT – HOW TO HAVE A BALANCED DIET, GLOBAL WARMING ISSUES AND RENEWABLE ENERGY a TAKE ACTION TO BUILD A CLEAN FUTURE!
Partnery tohoto projektu jsou naše škola jako koordinátor, slovinská, italská, rumunská a turecká škola.
V rámci tohoto projektu jsme 30. 9. 2019 uspořádali konferenci v ZOO:

 

Druhým projektem, jehož jsme partnery, je projekt KEY KOMPETENCE FOR A LIFELONG LEARNING pod č. 2019-1-IT02-KA229-0621136-6. Podrobnosti k tématům projektu najdete v příloze. V tomto projektu sdružujícím celkem 6 partnerů (z Itálie – koordinátor projektu, Španělska, Portugalska, Holandska, Litvy a z naší školy) se zaměřujeme na pojmenování klíčových kompetencí současného vzdělávacího systému tak, jak je definovala EU ve svých strategiích vzdělávání – Literacy Competence and Multilingual Competence, Mathematical Competence and competence in science, technology and engineering, Personal, social and learning to learn Competence, Citizenship Competence, Entrepreuneurship Competence a Cultural awareness and Expression Competence. Partnerské školy měly zatím možnost potkat se na setkání v italském Todi a litevském Šiauliai. Plánována jsou další setkání v partnerských zemích, čekáme, zda bude bezpečnostní situace ve vztahu k pandemii koronaviru nakloněna setkáním. 

První setkání učitelů proběhlo od 4. do 6. 11.2019 v Todi v Itálii. Zde pár fotografií ze setkání:

 

Oba projekty byly díky pandemii koronaviru prodlouženy o rok, tj. do 31. 8. 2022:

 

Španělsko – Málaga 29. 11. – 3. 12. 2021
V období od 29. 11. do 3. 12. 2021 jsme se zúčastnili další mobility, tentokrát jsme navštívili školu ve španělské Málaze. Tématem setkání byly matematické a digitální kompetence. Příjemné partnerské setkání umocnily zážitky z návštěv Córdoby, Granady a prohlídky paláců, zahrad, mešity a pevností z doby nadvlády Arabů na španělském poloostrově.
Report on the Erasmus+ meeting, Malaga – Spain, 29.11 -03.12.2021