Erasmus+ 2019-2022

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Na co se můžeš těšit?

 • Seznámíš se mnoha zahraničními studenty
 • Získáš skvělé mezinárodní přátele
 • Rozšíříš si obzory a získáš přehled o zahraničních kulturách
 • Naučíš se samostatnosti a zároveň pracovat v týmu
 • Zdokonalíš obecnou i odbornou angličtinu v oblasti podnikání
 • Zlepšíš své komunikační a prezentační schopnosti i finanční gramotnost
 • Společně se zahraničními studenty budeš pracovat na významných projektech

 

Od školního roku 2019/2020 se ŠMVV Praha zapojila do dalších dvou projektů ERASMUS+:
1. TOGETHER NOW FOR THE FUTURE OF OUR PLANET (č. 2019-1-CZ01-KA229-061142)
– zaměřuje se na ochranu životního prostředí a věnuje se tématům:
 • WATER IS LIFE
 • KEEP OUR ENVIRONMENT CLEAN
 • BREATHE AND LET BREATHE
 • GLOBAL WARMING ISSUES AND RENEWABLE ENERGY
 • TAKE ACTION TO BUILD A CLEAN FUTURE
Partnery tohoto projektu jsou naše škola jako koordinátor, slovinská, italská, rumunská a turecká škola.
V rámci tohoto projektu jsme 30. 9. 2019 uspořádali konferenci v ZOO:
Odkaz na e-magazine No.2 :

V přílohách naleznete výstupy z projektu

2. KEY KOMPETENCE FOR A LIFELONG LEARNING (č. 2019-1-IT02-KA229-0621136-6)

– sdružuje celkem 6 partnerů (Itálie – koordinátor projektu, Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Litva a naše škola)

– zaměřuje se na pojmenování klíčových kompetencí současného vzdělávacího systému tak, jak je definovala EU ve svých strategiích vzdělávání

 • Literacy Competence and Multilingual Competence,
 • Mathematical Competence and competence in science, technology and engineering,
 • Personal, social and learning to learn Competence,
 • Citizenship Competence,
 • Entrepreuneurship Competence,
 • Cultural awareness,
 • Expression Competence.                                                                                                                                                 
První setkání učitelů proběhlo od 4. do 6. 11. 2019 v Todi v Itálii:

Oba projekty byly díky pandemii koronaviru prodlouženy o rok, tj. do 31. 8. 2022:

 

 • Španělsko – Málaga 29. 11. – 3. 12. 2021
V období od 29. 11. do 3. 12. 2021 jsme se zúčastnili další mobility, tentokrát jsme navštívili školu ve španělské Málaze. Tématem setkání byly matematické a digitální kompetence. Příjemné partnerské setkání umocnily zážitky z návštěv Córdoby, Granady a prohlídky paláců, zahrad, mešity a pevností z doby nadvlády Arabů na španělském poloostrově.
Report on the Erasmus+ meeting, Malaga – Spain, 29.11. -03.12.2021
 • Česká republika Praha 25. 4. – 29. 4. 2022
V posledních dnech měsíce dubna se konalo partnerské setkání škol projektu v Praze. Hlavním tématem setkání byly kompetence k poznávání kulturního odkazu a dědictví. Studenti a učitelé z Itálie, Španělska, Litvy a Portugalska v doprovodu českých studentů a učitelů navštívili mimo jiné Strahovský klášter a knihovnu, Kutnou Horu a její významné památky, Vyšehrad a Pražský hrad. Report z mobility naleznete v příloze.
 • Portugalsko – Alenquer 15. 5. – 21. 5. 2022
Poslední partnerské setkání, které se věnovalo tématu občanství, zaměstnanost a sociální dovednosti proběhlo v nádherném rázovitém městečku poblíž Lisabonu. Poznali jsme, jak se učí portugalské děti, prošli jsme hodinou výuky portugalštiny, hřáli se na letním slunci a poznali sílu Atlanticu. Nezapomenutelný byl výběžek Cabo da Roca, Sintra, Lisabon… Děkujeme za setkání na radnici se zastupiteli města.