Zahájení školního roku 2020-2021

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
28. 08. 2020

Zahájení školního roku 2020-2021

Dne 1. září se opět těšíme na naše studenty, s 2. – 4. ročníkem se setkáme v 9 h (cca na jednu vyučovací hodinu), první ročník přivítáme v 10 h (cca na dvě vyučovací hodiny). V tento den se seznámíme s organizací výuky a školním řádem.

Dne 2. září se budou třídy 1. AD a část třídy 1.EP (PPA) účastnit tzv. Dne s Diplomatickým fórem, kdy od 8:55 h do 13:30 h bude probíhat seznámení s organizací a ukázkami práce v rámci tohoto projektu. Třídy 1. MP a část třídy 1.EP (FBSE) budou mít program se svými třídními učitelkami od 8:55 h do 11:40 h. Źáci 2. – 4. ročníku budou seznámeni s programem na 2. září prostřednictvím systému Bakaláři – Plán akcí a podrobnosti sdělí třídní učitelé.

Od 3. září bude již probíhat výuka dle platného rozvrhu.