Vyhlášení volného dne 22. 12. 2023

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
20. 12. 2023

Ředitelka Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborné školy, Gymnázia,
s.r.o. vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
na 22. 12. 2023 z technických a organizačních důvodů ředitelské volno. V tento den se výuka
pro žáky nekoná.

č. 3_Vyhlášení volného dne pro žáky (1)