Ředitelské volno

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Ředitelka Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborné školy, Gymnázia, s.r.o. vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
na 25. 10. a 26. 10. 2021 z technických a organizačních důvodů ředitelské volno. V tyto dny se výuka pro žáky nekoná.