První měsíce odborné praxe jsou za námi

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
21. 10. 2022

Máme za sebou první dva měsíce odborné praxe, které jsme včera zakončili simulací. Žáci si tak konečně vyzkoušeli práci diplomata na vlastní kůži, když museli co nejlépe zastupovat své státy na zasedání Valného shromáždění OSN. Projednávané téma nebylo snadné (legalizace trestu smrti), ale díky školní i domácí přípravě to žáci-delegáti nakonec zvládli „na jedničku“. Níže jsme pro vás připravili i pár fotografií ze simulace.

Jak dva měsíce s odbornou praxí vnímají oni? Co všechno se naučili? Přečtěte si některé jejich odpovědi:

Zlepšil jsem svoji schopnost vyhledávání podkladů a také jsem se obohatila znalostmi probranými za celé dva měsíce např. etiketa, trest smrti atd.

Jak si ověřovat pravdivost informací, jak a kde hledat podklady.

Že se musím víc dívat na zprávy a hledat podrobné informace, protože to pro mě je zajímavé a hodně přínosné.

Věnovali jsme se velmi přípravě na simulaci (trest smrti). Mám tak větší přehled ve státech nejen, co se trestu smrti týče. Ale během sbírání informací o trestu smrti jsem se dozvěděla nebo připomněla i všeobecné informace o státech na simulaci.

Lépe argumentovat, mám větší přehled v rétorice a řekla bych, že to určitě není na škodu.