Podmínky osobní přítomnosti uchazečů na přijímacích zkouškách vzhledem ke COVID-19

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
08. 04. 2021

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit (blíže viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání). Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. (Opatření obecné povahy, MŠMT-4337/2021-7)