Pololetní vysvědčení – hodnocení žáků i školy

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

„Rozdali“ jsme pololetní vysvědčení žákům, dokonce jsme jedno jako škola dostali od rodičů za zvládnutí distanční výuky. Moc rádi se s ním chlubíme a věříme, že většina našich studentů i rodičů tento názor sdílí:

„….chtěla bych vám poděkovat za přístup Váš i školy v této obtížné situaci. Mám srovnání s více školami a myslím, že ŠMVV se s distanční výukou vyrovnala zdaleka nejlépe. Máte jasný koncept a pravidla, ve kterých se studenti dobře orientují; zároveň přístup většiny pedagogů je přátelský, ale zároveň velice zodpovědný. Jsme moc rádi, že si dcera tuto školu vybrala udělujeme pochvalu rodičů škole a třídnímu učiteli…“

Tímto velice děkujeme za ocenění práce třídní učitelky Mgr. Šubrtové, práce všech pedagogů i vedení školy a stejně jako rodiče naší studentky věříme, že se život a tím i školní výuka co nejdříve vrátí k normálu…