Měsíc odborné praxe za námi

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
08. 10. 2019

První měsíc školního roku je za námi, což znamená, že naši žáci mají za sebou i první simulaci (simulované jednání Valného shromáždění OSN) v rámci odborné praxe s Diplomatické fórum. Po měsíční přípravě, kdy byli žáci připravováni teoreticky i protokolárně, nakonec zasedli k jednacím stolům, aby zastupovali „své“ státy při projednávání legalizace trestu smrti. Žáci se poctivě připravili a zastupované státy bránili se vší vervou, i když pozice některých nebyla vůbec snadná.

Doufáme, že pro žáky byl první měsíc odborné praxe přínosný a již teď se těší na další jednání, tentokrát o celosvětové cenzuře médií.