Destinační management

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Marketing a management destinací, Ekonomika destinací, Strategické řízení destinací, Kulturní diplomacie, Dějiny umění, Evropská integrace, Právo, Společenská etiketa, Rétorika
Výuka v angličtině
Coaching a leadership, Angličtina v managementu destinací, Business korespondence v angličtině a dalším cizím jazyce, Odborná ekonomická terminologie v angličtině
Podej přihlášku

Co se naučíš?

 • Budeš umět plánovat a řídit marketing a management destinací
 • Naučíš se realizovat rozvojové podnikatelské projekty
 • Pochopíš ekonomické a společenské souvislosti regionální problematiky
 • Získáš přehled v oblasti historie, kultury a umění
 • Budeš se orientovat v regionech ČR
 • Budeš komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • Naučíš se dobře prezentovat, argumentovat a vyjednávat
 • Využiješ prakticky získané znalosti v projektu Studentská společnost

Kde se uplatníš?

 • Jako manager destinací v soukromém sektoru i ve státní správě
 • Jako marketingový specialista a Event manažer
 • Jako projektový manažer regionálního rozvoje a cestovního ruchu
 • Jako samostatný analytik, obchodní či ekonomický specialista
 • Jako kulturní atašé v diplomatické sféře
 • Jako podnikatel v oblasti specifických produktů a služeb
 • V dalším studiu na VŠ se zaměřením na ekonomiku, právo, destinační management a marketing

Jedinečný projekt

Studentské společnosti

Na co se můžeš těšit?

 • Osobně si vyzkoušíš podnikání od založení firmy (studentské společnosti) přes její fungování a udržení až po její likvidaci
 • Budeš moci realizovat své nápady
 • Budeš se podílet na organizaci

 

Jak probíhal projekt Studentské společnosti v minulých letech?

2014 / 2015

Kinofestival

 • projekce filmových studentských parodií na vylosované téma a soutěž o nejlepší z nich
2015 / 2016

Mezinárodní festival jídla

 • ochutnávky jednotlivých zahraničních kuchyní vyrobených samotnými studenty
 • stánky v zahradě Domova Sue Ryder vyzdobené dekoracemi připomínajícími státy, odkud dané jídlo pochází, národní hudba

Studentská televize I.V.O.

 • promítání vlastnoručně natočených krátkých vtipných parodií na soudobé pořady komerčních televizí v kině Světozor
2016 / 2017
 • slavnostní uvítání 1. ročníku
 • Halloween
 • Filmový festival
 • vánoční besídka
 • zábavná show „ŠMVV má talent“, ve které své dovednosti předváděli studenti z různých ročníků, svůj vstup měli i učitelé.
2017 / 2018

Cestovní kancelář DIPLOMAT

 • organizace zájezdu do Berlína

Tanec bez hranic

 • taneční festival s ukázkami a výukou tanců z celého světa v TJ Sokol Nusle

Výtěžky akcí putovaly na charitativní účely.

Zaujal tě program Destinační management?