Adopce na dálku

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

V rámci projektu Arcidiecézní charity jsme v roce 2001 adoptovali indickou dívku Suman, která díky každoroční sbírce pořádané u nás ve škole získala prostředky na své vzdělání. Se Suman jsme byli po celou dobu jejích školních let i studia v kontaktu, psala nám, jaké má úspěchy ve studiu, popisovala školní život a život své rodiny. Naši studenti jí na oplátku psali dopisy o životě v české škole.