Adopce na dálku

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

V rámci projektu Arcidiecézní charity jsme v roce 2001 adoptovali indickou dívku Suman, která díky každoroční sbírce pořádané u nás ve škole získala prostředky na své vzdělání. Se Suman jsme stále v kontaktu, píše nám, jaké má úspěchy ve studiu, popisuje život své rodiny a školní život. Naši studenti jí na oplátku píší dopisy o životě v české škole. Arcidiecézní charita zasílá pravidelné zprávy o jejích studijních výsledcích.