Připravíme tě na praxi

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Připravíme tě na praxi

Říkáš si, jak to společně se studiem uděláme?

Během celého roku Tě budeme učit pomocí studentských projektů. Např. v Diplomatickém fóru se s praxí potkáš díky simulacím diplomatického jednání.

Erasmem procestuješ kus světa a uplatníš své jazykové znalosti.

Oblíbená zážitková pedagogika Tě přivede do reálného světa kolem nás a do budoucího pracovního prostředí.

Získáš široký přehled z odborných předmětů, a to bude pro Tvoje budoucí povolání jednoznačně výhodou.

V našich učebních plánech jsou obsaženy také předměty, které Ti budou pro Tvoje budoucí povolání, jednoznačně výhodou.

Jedná se např. o právní rozhled, orientaci ve fungování ekonomiky, mediální gramotnost, digitální dovednosti, až po psaní všemi deseti, sebejistotu v prezentování, schopnost vystupování včetně připravenosti na pracovní pohovor.

Pokud si zvolíš cestu zaměstnání, budeš mít naši maximální podporu a budeš pro svoji novou roli skvěle připravený.