Vím, kam se obrátit

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Studentům, rodičům/zákonným zástupcům i pedagogickému sboru je k dispozici školní poradenské pracoviště (ŠPP), dále škola spolupracuje s řadou vnějších institucí zaměřujících se na prevenci sociálně nežádoucího a rizikového chování ve školním prostředí.

Školní preventivní tým

„Nenech to být“

Pomoc v regionu

Krizové linky:

 • Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop, zdarma), online chat
 • Linka bezpečí (podpora pro děti): 116 111 (nonstop, zdarma), online chat
 • Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop, zdarma), online chat
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 (nonstop, zdarma)
 • Linka důvěry CSS Praha: 222 580 697 (nonstop), online chat
 • Linka dětského krizového centra: 241 484 149 a 777 715 215 (nonstop), online chat
 • Centrum krizové intervence pod PN Bohnice: 286 016 666 (nonstop)
 • Modrá linka: 549 241 010 (denně 9-21), online chat

Dětské krizové centrum

 • pomoc dětem a rodinám se zkušeností s týráním a zneužíváním
 • ditekrize.cz, 241 484 149 a 777 715 215 (nonstop), online chat

Poradna Vigvam

 • poradna pro děti i rodiče, kterým někdo zemřel (krizová terapie a intervence, podpůrné skupiny)
 • poradna-vigvam.cz, 606 160 646 (po-pá: 8-18)

Krizové centrum RIAPS

 • krizová intervence a psychologická podpora pro dospělé (nonstop)
 • RIAPS Chelčického 39, Praha 3

Centrum krizové intervence při PN Bohnice

 • krizová intervence a psychologická podpora pro dospělé (nonstop)
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, Praha 8

Dětská psychiatrie při Thomayerově nemocnici

 • Lůžková část (věk 2-12 let), psychiatrická a psychologická ambulance
 • Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4

Dětská psychiatrie při FN Motol

 • Lůžková část (do 18 let), psychiatrická ambulance a rodinné centrum
 • FN Motol V Úvalu 84/1, Praha 5

Dům tří přání

 • poskytuje krizovou pomoc a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • dumtriprani.cz, Karlovarská 18, Praha 6
 • Krizová pomoc dětem 607 531 818

Modré dveře

 • terapeutické centrum, které nabízí pomoc dětem i dospělým v oblasti krizové intervence, klinické psychologie, psychoterapie individuální i skupinové
 • Centrum Praha: K Horkám 23/16, Praha 10 Hostivař, dále centrum v Říčanech a v Kostelci n. Černými lesy, modredvere.cz

 

Program Pilot+

 • intenzivní terapeutickou podpora dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15-26 let a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze
 • klientům se věnuje terapeut, psycholog, psychiatr a sociální pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta
 • prostor-plus.cz/pomahame/pilot-plus, Ječná 2, Praha 2

Online psychoterapie a krizová pomoc

 • terap.io
 • delamcomuzu.cz
 • terapeutická linka Sluchátko: 212 812 540 (zdarma), terapeutickalinka.cz

 

Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Praze

Belgická 22, 120 00 Praha 2, telefon: 242 487 811-2, e-mail: info@diakonie.cz, web: www.diakonie.cz

SOS centrum – denní krizová služby, internetová linka důvěry, služby následné péče pro duševně nemocné, azylový dům pro matky s dětmi, terénní práce v rodinách

Proxima Sociale

Rakovského 3138
143 00 Praha 12 – Modřany;

tel: 277 007 280 (8:00 – 16:00); email: office@proximasociale.cz; http://www.proximasociale.cz/

pomoc osobám v těžké životní situaci, cílové skupiny: neorganizovaná mládež, matky s dětmi, mladiství pachatelé trestné činnosti, nezaměstnaní, občané potřebující sociálně právní poradenství; preventivní programy pro školy – interakční, kontinuální prevence, nízkoprahové kluby, terénní programy, právní poradna, azylové ubytování, krizová pomoc – ambulantní i pobytová, sanace rizikových rodin, probační program

Linka psychopomoci

Telefon: 224 214 214
Web: http://capz-esprit.sweb.cz/new/projekty/linka.html

poradenská linka pro osoby s duševními problémy, pro jejich blízké a pomáhající profese

Poradenská linka pro pedagogy

Telefon: 841 220 220 nebo 777 711 439

primárně pro pedagogické pracovníky v rámci celé ČR (výlučně při řešení problémových
výchovných situací týkajících se školního prostředí)

Pražská linka důvěry

Tel: 222 580 697
Web: http://www.csspraha.cz/
E-mail: linka.duvery@csspraha.cz

pro celou populaci
Provoz: NONSTOP

Rodičovská linka

tel: 840 111 234, 606 021 021; E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
Web: http://www.rodicovskalinka.cz

rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy a
další dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte

Ondřejov

Klánova 62, Praha 4 -Hodkovičky; email: dps@ondrejov.cz; www.ondrejov.cz

psychotické a neurotické poruchy, patologické hráčství, alkoholové a drogové závislosti, krizové centrum, individuální, skupinová, rodinná psychoterapie, nácvik komunikačních dovedností, seznamování, podpora blízkých duševně nemocných

Mobilní aplikace Nepanikař

 • cvičení, tipy a kontakty, které máte vždy s sebou – úzkost, deprese, sebepoškozování, PPP
 • Seznam služeb pro podporu lidí s duševními obtížemi:
 • nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc

PORADENSKÁ LINKA POMOCI – bezplatná linka PPP pro Prahu 1,2,4

Tel. 666 062 344                                  e-mail plp@ppppraha.cz

Pracovníci poradny:

 

ředitelka poradny, psycholog PhDr. Galina Jarolímková gjarolimkova@ppppraha.cz
zástupkyně ředitelky,psycholog Mgr. et Mgr. Alena Mášová amasova@ppppraha.cz
psycholog PhDr. Kateřina Fořtová kfortova@ppppraha.cz
metodička prevence PaedDr. Lenka Marušková
metodikprevence@ppppraha.cz

 

 • Poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1,2 a 4 – PhDr. Lenka Marušková (267 997 015, lmaruskova@ppppraha.cz)
 • Krajský školský koordinátor prevence/krajské oddělení protidrogové prevence – Mgr. Nina Janyšková (nina.janyskova@praha.eu, 236 002 831)
 • Krajské oddělení prevence kriminality – Ing. Alena Šindlerová (236 00 2845, alena.sindlerova@cityofprague.cz)
 • Úsek prevence a institucionální výchovy MŠMT (http://www.msmt.cz/socialniprogramy/prevence)
 • Kurátor pro děti a mládež při ÚMČ Praha 4 – Mgr. Lucie Pondělíčková (261 192 203, lucie.pondelickova@praha4.cz)
 • Odbor sociálně-právní ochrany dětí Praha 4 – Petra Opočenská (261 192 336, petra.opocenska@praha4.cz)
 • Policie ČR, Na Pankráci 403/9, Praha 4 (974 854 750)
 • Cizinecká policie, Olšanská 2, Praha 3 (974 841 356)
 • Městská policie, okrsková služebna Budějovická 1667/64 (296 825 240)