Vím, kam se obrátit

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Studentům, rodičům/zákonným zástupcům i pedagogickému sboru je k dispozici školní poradenské pracoviště (ŠPP), dále ŠKOLA spolupracuje s řadou vnějších institucí zaměřujících se na prevenci sociálně nežádoucího a rizikového chování ve školním prostředí.

Školní preventivní tým je tvořen:

NENECH TO BÝT

Vím, kam se v případě problémů obrátit – pomoc v regionu

Poradenská pracoviště PPP PPP pro Prahu 1,2,4 Francouzská 65/260, Praha 2 Mgr. Rynešová – psycholog 267997036
PPP pro Prahu 1,2,4 Francouzská 65/260, Praha 2 PhDr. Marušková – metodik prevence 267997015
PPP pro Prahu 1,2,4 Francouzská 65/260, Praha 2 PhDr. Jarolímková – psycholog, sex. Výchova 267997022
Poruchy příjmu potravy Psychiatrická klinika 1.LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 224965362
Anabell krizová linka (zdarma) 848200210
Sexuologie, AIDS Sexuologický ústav Karlovo nám. 32, Praha 2 224966610
Help line AIDS Krizová linka 800144444
Dům světla Malého 3/282, Praha 8 Anonymní testy HIV 224814284
Venerologie Apolinářská 4, Praha 2 224914648
Rodinné záležitosti Rodinná poradna Nad Opatovem 2140, Praha 4 272941369

731056736

Krizové linky Linka bezpečí 800155555
Krizové centrum Linky bezpečí 266727953
Linka psychopomoci 224214214
Rodičovská linka 606 021 021
Střediska a centra Dětské kriz. centrum pro týrané a zneužívané děti 224480511

777664672

Klokánek Na Poříčí 6, Prha 1
TRIANGL – FTN Vídeňská 800, pavilon G4, Praha 4 Středisko výchovně-léčebné péče, experimentování s drogou, výchovné problémy, rodinná terapie 495800951
Domácí násilí ROSA,

ROSA – SOS linka

Podolská 242/25. Praha 4 centrum pro oběti domácího násilí 241432466

602 246 102

ACORUS – Dělnická 12, Praha 7 psychosociální centrum obětem domácího násilí a jejich dětem 283892772

Vnější zdroje

  • Poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1,2 a 4 – PhDr. Lenka Marušková (267 997 015, lmaruskova@ppppraha.cz)
  • Krajský školský koordinátor prevence/krajské oddělení protidrogové prevence – Mgr. Nina Janyšková (nina.janyskova@praha.eu, 236 002 831)
  • Krajské oddělení prevence kriminality – Ing. Alena Šindlerová (236 00 2845, alena.sindlerova@cityofprague.cz)
  • Úsek prevence a institucionální výchovy MŠMT (http://www.msmt.cz/socialniprogramy/prevence)
  • Kurátor pro děti a mládež při ÚMČ Praha 4 – Mgr. Lucie Pondělíčková (261 192 203, lucie.pondelickova@praha4.cz)
  • Odbor sociálně-právní ochrany dětí Praha 4 – Petra Opočenská (261 192 336, petra.opocenska@praha4.cz)
  • Policie ČR, Na Pankráci 403/9, Praha 4 (974 854 750)
  • Cizinecká policie, Olšanská 2, Praha 3 (974 841 356)
  • Městská policie, okrsková služebna Budějovická 1667/64 (296 825 240)