Veletrh Schola Pragensis 28. – 30. 11. 2019

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy