Mgr. et Mgr. Tadeáš Kovařík

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Mgr. et Mgr. Tadeáš Kovařík
Předměty
Český jazyk - literatura
Český jazyk - gramatika
Český jazyk a literatura
Administrativní praktika

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Chci studentům ukázat, že jazyk není shluk nahodilých jevů, ale systém, který má svou logiku. Jsem rád, když studenti vidí, že při studiu jazyka lze zkoumat mnoho zajímavých otázek a problémů a že hodina českého jazyka nemusí být jen o opakování pravopisu. V hodinách literatury se snažím, aby studenti vnímali literaturu v kontextu dějin kulturních, společenských, politických i hospodářských, ruku v ruce s dějinami umění, hudby apod., jelikož literární dílo přináší také jedinečné svědectví o době svého vzniku.

Zkušenosti z učitelské praxe

Před příchodem na ŠMVV jsem vyučoval český jazyk a literaturu, dějepis a různé jazykové a literární semináře na soukromém gymnáziu, bilingvním gymnáziu, střední odborné škole a základní škole.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Vystudoval jsem český jazyk a literaturu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako učitel na střední škole působím od roku 2018.