Mgr. Aleš Nedelkov

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Mgr. Aleš Nedelkov
Předměty
Obchodní korespondence v němčině
Organizace a technika administrativy
Německý jazyk
Výpočetní technika

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Vždycky mě bavily jazyky. A alespoň pokus o ovládnutí nějakého jazyka vnímám jako svého druhu přirozenost. Určitě za tím stojí i moje rodinné prostředí. A snaha zprostředkovat i jiným příjemné pocity z toho, že si můžete v originále pročítat cizojazyčný text nebo rozumíte rodilým mluvčím, byla logickým důsledkem.
Podobné to mám s počítači a technologiemi obecně – fascinovaně, ale někdy i s údivem sleduji tento obor lidského konání. A moji žáci by to měli dělat taky tak, aby měli šanci uspět.

Zkušenosti z učitelské praxe

Výuka na učilišti a středních školách. Poměrně bohatá zkušenost s výukou individuální. Široké spektrum všech možných žáků.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Učit a sám cizí jazyk nepoužívat, to snad ani není možné. Takže prakticky denně čtu, poslouchám, píšu nebo mluvím německy. A počítač používám i k produktivní práci – drobná grafika, programování, většinou pro vlastní potřebu.