Bc. Dušan Ondráček

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Bc. Dušan Ondráček
Předměty
Diplomatické fórum
Volitelný seminář z občanského a společensko-vědního základu
Praxe

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

  1. Práce se studenty, kteří mají nefalšovaný zájem o obor, který si vybrali studovat.
  2. Zadostiučinění, že jsem alespoň drobným dílem přispěl k formování informováné a kriticky uvažující společnosti.
  3. Neustálý rozvoj vlastních znalostí a dovedností.

Zkušenosti z učitelské praxe

Jsem absolventem ŠMVV Praha a bakalářského studia na FF UK (obor politologie), kde v současné době dokončuji navazující magisterské studium v oboru politické teorie. Odborně se zaměřuji na Izrael, resp. kvalitu demokracie a stranický systém s přihlédnutím na etnicko-náboženské konfliktní linie. Regionálně se zaměřuji na Blízký východ, především oblast Palestiny a Levanty. Ve svém volném čase pracuji jako dobrovolník v Židovském muzeu v Praze.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Své působení na ŠMVV Praha jsem začal z pozice člena Diplomatického fóra (studentský spolek), do kterého jsem vstoupil v roce 2010. Postupně se nám s ostatními členy podařilo zaštít odbornou praxi pro studenty školy, kterou mám tu možnost vést dodnes. Od roku 2017 navíc vyučuji společenskovědní seminář.