Mgr. Dušan Ondráček

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
Mgr. Dušan Ondráček
Předměty
Odborná praxe
Společenskovědní seminář
Mezinárodní vztahy
Diplomatický protokol a etiketa
Rétorika
Konzultační hodiny
Kdy?
St (13:45 - 14:30)
Čt (12:45 - 13:30)
Kde?
Kabinet 4

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

  1. Práce se studenty, kteří mají zájem o obor, který si vybrali studovat.
  2. Zadostiučinění, že jsem alespoň drobným dílem přispěl k informované a kriticky uvažující společnosti.
  3. Neustálý rozvoj vlastních znalostí a dovedností.

Zkušenosti z učitelské praxe

Jsem absolventem ŠMVV Praha a bakalářského studia na FF UK (obor politologie), kde v současné době dokončuji navazující magisterské studium v oboru politické teorie. Odborně se zaměřuji na Izrael, resp. kvalitu demokracie a stranický systém s přihlédnutím na etnicko-náboženskou linii. Regionálně se zaměřuji na Blízký východ, především na oblast Palestiny, Levanty a v poslední době i na Saúdskou Arábii.

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Své působení na ŠMVV Praha jsem začal z pozice člena Diplomatického fóra (studentský spolek), do kterého jsem vstoupil v roce 2010. Postupně se nám s ostatními členy podařilo zaštítit odbornou praxi pro studenty školy, kterou mám tu možnost vést dodnes. Od roku 2017 navíc postupně vyučuji i několik předmětů (společenskovědní seminář, rétorika, diplomatický protokol, etiketa a naposledy mezinárodní vztahy).