JUDr. René Cienciala, LL.M.

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
JUDr. René Cienciala, LL.M.
Základní informace
Studium
program Diplomatické služby na ŠMVV Praha, Prague Security Studies Institute, British Law Centre, program University of Cambridge, McGill University, Faculty of Law, Univerzita Karlova - Právnická fakulta, The Graduate Institute Geneva & Université de Genève, Faculty of Law

O absolventovi

Byla pro tebe škola něčím výjimečná?

Individuální přístup, praktická výuka a nadstandardní podpora mimoškolních aktivit pomáhá individuálně růst.

Co tě škola naučila?

Škola mi otevřela dveře do zahraničí, pomohla mi v komunikaci se světem.

Můžeš o tom říci více?

Prakticky zaměřená výuka, individuální přístup a nadstandardní podpora při mimoškolních aktivitách. To vše výrazně napomohlo k mému osobnímu rozvoji i profesnímu úspěchu v ČR i v zahraničí, a to na těch nejprestižnějších školách a v největší česko-slovenské advokátní kanceláři.

Našel jsi po dokončení školy uplatnění?

Ano – jako advokát,  spolupráce s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS.