JUDr. René Cienciala

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
JUDr. René Cienciala
Základní informace
Studium
Mezinárodní vztahy a diplomacie ŠMVV, Prague Security Studies Institute, British Law Centre, program University of Cambridge, McGill University, Faculty of Law, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, The Graduate Institute Geneva & Université de Genève, Faculty of Law

O absolventovi

Byla pro tebe škola něčím výjimečná?

Individuální přístup, praktická výuka a nadstandardní podpora mimoškolních aktivit pomáhá individuálně růst.

Co tě škola naučila?

Škola mi otevřela dveře do zahraničí, pomohla mi v komunikaci se světem

Můžeš o tom říci více?

Prakticky zaměřená výuka, individuální přístup a nadstandardní podpora při mimoškolních aktivitách. To vše výrazně napomohlo k mému osobnímu rozvoji i profesnímu úspěchu v ČR i v zahraničí, a to na těch nejprestižnějších školách a v největší česko-slovenské advokátní kanceláři.

Našel jsi po dokončení školy uplatnění?

Ano – Advokát, trvalá spolupráce s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS