Změny v termínech maturitních zkoušek

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
19. 03. 2021

Termínový kalendář MZ 2021 (po úpravě MŠMT ČR – Opatření obecné povahy Maturitní zkouška č.j. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021)

22. a 23. 4. 2021 – praktická maturitní zkouška (22. 4. – MVD, 23. 4. – MKPR, PPA)

24. – 26. 5. 2021 didaktické testy SČ MZ

20.,  21., 27., 28. a 31. 5. 2021 – volno žáků čtvrtých ročníků k přípravě na MZ

1.- 4. 6. 2021 – ústní zkoušky profilové části MZ

Žák nemusí konat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolil ve společné části MZ, žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci sdělí do 30. 4. 2021 písemně ředitelce školy. Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky.