Výuka od 11. 1. 2021

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Dle sdělení MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna i nadále probíhá
formou distanční výuky.