Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
06. 05. 2019

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy pro 2. kolo přijímacího řízenído 20. května 2019 (tiskopis přihlášky na webových stránkách školy – v příloze). Počet volných míst: 40

K přihlášce přikládá uchazeč úředně ověřenou kopii vysvědčení z 8. a poloviny 9. třídy, popř. je klasifikace na přihlášce ověřena a potvrzena ZŠ, potvrzení lékaře nevyžadujeme.

Termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ) je stanoven na: 24.5.2019 od 10:00 hodin. Uchazeč je ke ŠPZ pozván e-mailem a potvrdí přijetí této pozvánky e-mailem zpět. 

Školní přijímací zkouška je tvořena ústní a písemnou částí (Osobní motivační pohovor a zjištění obecných studijních předpokladů (OMSP)a je skládána před komisí pedagogů školy.

Při školní přijímací zkoušce se přihlíží k výsledkům předchozího vzdělání, a pokud uchazeč konal jednotnou přijímací zkoušku, je zohledněn její výsledek opět 60% z celkového hodnocení. Výsledky jednotného přijímacího řízení (DT MAT, DT CJL) předkládá uchazeč komisi při školní přijímací zkoušce. 40% tvoří hodnocení školní přijímací zkoušky a výsledků předchozího vzdělávání.

Výsledek školní přijímací zkoušky se uchazeč dozví ještě v den konání ŠPZ, a to v 15:30 hodin ve škole na úřední desce a také na webových stránkách školy.

Podmínka přijetí stanovená ŘŠ: uchazeč o studium nesmí mít na dokladovaných vysvědčeních sníženou známku z chování.

Cizinec koná školní přijímací zkoušku, pohovor z českého jazyka a přihlíží se k výsledkům předchozího vzdělávání (nostrifikace vysvědčení).

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení, a to v termínu 24.5.2019 v čase od 14:30 do 15:30 hodin.