Volby do školské rady

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
16. 06. 2021

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním a jednacím řádem školské rady vyhlašuje jednatelka ŠMVV Praha, Střední odborné školy, Gymnázia, s.r.o. volby do školské rady školy, a to konkrétně zástupce nezletilých a zletilých žáků. Volby pro rodiče/zákonné zástupce proběhnou dne 22. 6. 2021 v čase od 16:30 do 20:00 hodin, a to hlasováním prostřednictvím Google formuláře, který obdrží rodiče/zákonní zástupci do svého e-mailu, ve formuláři se představí i kandidáti. Medailonky kandidátů najdou rodiče/zákonní zástupci také v Bakalářích. Zletilí žáci odvolí tajným hlasováním dne 22. 6. 2021 po příchodu do budovy školy v ranních hodinách.