Usnesení vlády s účinností od 12. do 25. 10. 2020

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy

Usnesení vlády s účinností od 12. do 25. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující: U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. V těchto dnech bude pokračovat výuka distanční formou v rámci synchronní a asynchronní výuky.