Návštěva velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela Merona

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
25. 09. 2019

Dne 23. 9. 2019 naši školu navštívil velvyslanec Státu Izrael Jeho Excelence Daniel Meron

 

 

Paní ředitelka na dnešek vyhlásila společenský den, to znamená, že se všichni oblékli do formálních oděvů. V 9:40 se zapsaní studenti začali shromažďovat v aule a pomalu usedali na svá místa. Pět minut před začátkem přednášky byla již všechna místa obsazena. Studenti dostali krátké informace a instrukce ohledně otázek na Jeho Excelenci, průběhu přednášky a slušného chování.

Na začátku přednášky byl J. E. Daniel Meron představen dvěma studenty naší školy. Poté řekl pár slov o svém životě a své zemi. Izrael je stát jihozápadní Asie, leží při pobřeží Středozemního moře. Sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Izrael má 8,3 milionu obyvatel, z čehož více než 75 % tvoří Židé. Hlavním městem je Jeruzalém, který však není mezinárodně uznán.

Poté pan velvyslanec pokračoval povídáním o historii své země. Z přednášky Jeho Excelence Daniela Merona jsme se dozvěděli, že historie Izraele je propojena i s historií našeho národa. Roku 1927 totiž Tomáš Garrigue Masaryk navštívil území dnešního Izraele, což byla cesta velmi významná pro budoucí vztahy mezi Izraelem a Československou republikou. Ale počátek skutečného spojenectví se datuje od 14. května 1948, kdy Izrael vyhlásil svou nezávislost. Tehdy Československo Izraeli poskytovalo materiální pomoc, například dodávkou zbraní a osmdesáti letadel. Také poskytlo výcvik izraelským specialistům, pilotům a parašutistům. Mluvil také o holocaustu, který je pro většinu izraelské populace stále ještě velmi nepříjemnou připomínkou tragického období vlastních dějin.

Dozvěděli jsme se o rozvoji a nynější prosperitě tohoto státu. Momentálně má Izrael vyspělé zdravotnictví, obranu a je to hi-tech stát. Dokonce jsou nejúspěšnější zemí na světě v recyklaci vody. Na závěr přednášky pan velvyslanec zodpovídal dotazy našich studentů, například zda si myslí, že by se měly po nedávných volbách izraelské hlavní politické strany spojit v koalici, jestli je v Izraeli bezpečno a mimo jiné také jaký je jeho oblíbený sport. Po ukončení přednášky nám poskytl rozhovor v našem mediálním studiu.

Chtěli bychom poděkovat izraelskému velvyslanectví za uskutečnění návštěvy pana velvyslance a také bychom chtěli poděkovat Jeho Excelenci za čas, který nám věnoval.

Nikola a Hedvika, studentky 2. BP