První simulace úspěšně za námi

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
25. 10. 2021

I přes pár drobných komplikací, způsobených COVIDem, se Diplomatickému fóru podařilo zorganizovat 1. simulaci Valného shromáždění OSN. Naši noví žáci si tak mohli vyzkoušet práci diplomata a vše, co obnáší. Zúčastnili se přípravných hodin, kde byli seznámeni s bodem agendy (legalizace trestu smrti), získali povědomí o společenském odívání a základních pravidlech etikety a v neposlední řadě byli připraveni po rétorické stránce v rámci rétorických cvičení. Všechny nabyté znalosti a dovednosti pak mohli zužitkovat na zmíněné simulaci.

Počáteční nervozit rychle opadla a mnozí žáci předvedli velmi kvalitní výkon. Ti, kteří nebyli se svým výkon plně spokojeni, nemusí zoufat. Brzy je totiž čeká další simulace, tentokrát na téma celosvětová cenzura médií.