Odborná praxe našich žáků během září

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
05. 10. 2020

Začátek proběhl ve znamení Dne s Diplomatickým fórem. V jeho rámci byli žáci seznámeni se sylabem odborné praxe, naučili se, jak správně psát stanovisko a dozvěděli se pár tipů o tom, jak jednat na simulaci. Více informací naleznete zde.

V následujících třech týdnech je pak čekala intenzivní příprava na jejich první simulaci. Nejprve absolvovali kurz etikety, na kterém získali obecnou představu o pravidlech, jak se chovat ve společnosti, a společenském odívání. Další části kurzu je čekají v následujících měsících. Druhou částí přípravy byly tzv. přípravné hodiny a semináře, na kterých žáci získali celou řadu informací o bodu agendy, tedy tématu, o kterém budou simulovat.

Jako každý rok, tak i letos jsme vybrali jako první téma simulace „legalizaci trestu smrti“. Žáci se dozvěděli nejen obecnou historii tohoto trestu a způsoby, jakým je vykonáván, ale zabrousili i do oblastí mezinárodního práva a náboženství, konkrétně islámu a jeho postoji k trestu smrti. V neposlední řadě byli zasvěceni do trestu smrti v jednotlivých státech, které budou na simulaci zastupovat.

Začátek simulace proběhl jako vždy v lehce nervózním duchu, ale po rozmluvení nervozita opadla a žáci si nakonec pořádně a někdy i dost plamenně zapojili do jednání. Návrh řešení dané problematiky sice nevyjednali, místo toho si odnesli spoustu zajímavých informací o trestu smrti, a především se naučili debatovat a argumentovat, což se jim na dalších simulacích, které je čekají v průběhu školní roku, bude určitě hodit.

Vedle fotografiích můžete atmosféru první simulace „nasát“ i prostřednictvím reportáže, kterou jsem pro vás připravili a najdete ji pod tímto odkazem.