Náhradní termín JPZ

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
10. 05. 2021
Na základě opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-8 výroku XIX. upozorňujeme uchazeče, kteří měli konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ)  na naší škole a z jakýchkoli důvodů využili pouze jeden termín (např. se mylně domnívali, že si mohou mezi termíny vybrat), že mohou do 14. 5. 2021 potvrdit ředitelce školy svůj zájem konat JPZ v náhradním termínu. Svůj zájem o účast na náhradním termínu sdělí e-mailem na adresu michalikova@smvvpraha.cz.
Podle opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-8 výroku XX. informujeme, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.