Měsíc odborné praxe za námi

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
15. 10. 2018

První měsíc školního roku utekl jako voda a s ním i první měsíc odborné praxe s Diplomatickým fórem. Co se studenti v jejím rámci již dozvěděli a naučili?

Začátek školního roku proběhl ve znamení Dne s Diplomatickým fórem. V jeho rámci byli studenti seznámeni se sylabem odborné praxe, naučili se, jak správně psát stanoviska a dozvěděli se pár tipů o tom, jak jednat na simulaci. V následujících třech týdnech je pak čekala intenzivní příprava na první simulaci. Jednak absolvovali rétorická cvičení, na kterých budou postupně odbourávat trému z mluvení na veřejnosti, rozšíří svou slovní zásobu a naučí se psát strukturované projevy, tak i získali obecnou představu o základních pravidlech společenského chování, která budou dále přibývat na dalších kurzech etikety a diplomatického protokolu.

Poslední částí přípravy byly přípravné hodiny a semináře, na kterých studenti získali celou řadu informací o tzv. bodu agendy, tedy tématu, na které budou simulovat. Jako každý rok, tak i letos jsme vybrali jako první téma simulace „legalizaci trestu smrti“. Studenti se dozvěděli nejen obecnou historii tohoto trestu a způsoby, jakým je vykonáván, ale zabrousili i do oblastí mezinárodního práva, resp. mezinárodněprávní úpravy trestu smrti, a náboženství, konkrétně islámu a jeho postoji k trestu smrti. Poté už jen krátké uvedení do trestu smrti v jednotlivých státech a studenti byli připraveni po všech stránkách na jednání.

Začátek simulace proběhl v lehce nervózním duchu, ale po rozmluvení všechna nervozita odpadla a studenti si nakonec pořádně a někdy i dost plamenně zajednali. Návrh řešení dané problematiky sice nevyjednali, místo toho si však odnesli spoustu zajímavých informací o trestu smrti, a především se naučili debatovat a argumentovat, což se jim na dalších simulacích bude sakra hodit. 🙂