Historická konference (2018)

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
20. 12. 2018

Je téměř tradicí, že v předvánoční době připravujeme pro studenty 1. ročníku ŠMVV Praha speciální simulaci neboli historickou konferenci. Letos jsme nemohli vybrat jinou historickou událost než rok 1918 a založení samostatné Československé republiky. Studenti byli rozděleni do třech samostatných komisí, které řešily mj. otázku etnických menšin, převzetí mocenských orgánů v zemi, obsazení nejvyšších státnických postů apod. Vedle československých politických zástupců byli na jednání samozřejmě přizváni i vyslanci z řad německé, polské a maďarské menšiny. Jednání se neslo v napjaté atmosféře, kterou jako každý rok doplňovaly nádherné historické prostory Škodova paláce. Zároveň se někteří studenti přizpůsobili době i pomocí dobových kostýmů, které nám znovu zapůjčilo Národní divadlo. Na závěr se sluší poděkovat všem delegátům za systematickou přípravu a kvalitní diplomatické jednání a všem členům Diplomatického fóra, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošní historické konference. Za rok opět na shledanou!