Historická konference (2019)

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
20. 12. 2019

I letos jsme odbornou praxi oživli o tzv. historickou konferenci. Tentokrát jsme žáky 1. ročníku přenesli na přelom 19. a 20. století, kdy tehdejší diplomaté měli opravdu „na pilno“. Řešit museli nejen americko-španělskou válku, druhou búrskou válku ale o boxerské povstávání v Číně.

Žáci vybavení podklady z přípravných hodin, kostýmy a dovednostmi, které získali během odborné praxe, se těchto problémů chopili s plným nasazením a každá komise došla k určitému návrhu řešení. Dobové diplomatické jednání opět podtrhly i nádherné prostory Škodova paláce.

Doufáme, že žákům se tato netradiční exkurze do historie diplomacie líbila a odnesli si z ní znalosti, které budou bezesporu potřebovat v dalších ročnících. Atmosféru z jednání můžete nasát prostřednictvím fotografií.