Faraonův adaptační kurz 1. ročníku

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
09. 10. 2018

Včerejší „Faraonův adaptační kurz“ 1. ročníku byl výživný! Co se dělo a o co vlastně šlo?
Celá akce je pojatá jako teambuilding, kdy studenti hrají hry na stmelení kolektivu a odbourání bariér. Jde o společný zážitek, pohled na spolužáky v nových situacích a nácvik společné domluvy.
Závěrem celého kurzu je „přeprava Faraona“ – kdy studenti museli přepravit svého třídního na vyrobeném „loži“.