2. kolo přijímacího řízení

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
zakladatel školy
21. 05. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na střední odbornou školu (obor Veřejnosprávní činnost) do naplnění kapacity prvního ročníku. Přihlášky přijímáme do konce týdne, tzn. do 28. 5. 2021 12:00 hodin.

Kritéria:

  • odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, včetně prospěchu potvrzeného školou, nebo doložený úředně ověřenými kopiemi vysvědčení z 8. a poloviny 9. ročníku (lékařské potvrzení není potřeba);
  • pokud uchazeč konal JPZ, přiloží k přihlášce výpis DT z JPZ;
  • vykonání školní přijímací zkoušky (viz kritéria 1. kola);
  • medailonek ve druhém kole nepožadujeme.

Uchazeč obdrží pozvánku do e-mailu nebo osobně při předání přihlášky.

 

 

 

Mgr. Vladimíra Michalíková

Ředitelka školy